ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ซีรี่ย์ iP1900 เวอร์ชั่น 2.20 (Windows XP x64)

อัพเดตครั้งล่าสุด : 06-Aug-2008
ฉบับที่ : 0100135201

ระบบปฏิบัติการ
  • Windows XP (x64)
เค้าโครง

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตของแคนนอน

คำแนะนำในการติดตั้ง

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง
1. ให้คลิกที่ลิงค์ แล้วเลือก [ Save ] จากนั้นเลือก "Save As" แล้วคลิก [ Save ] เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านเลือก [ Run ] ( หรือ [ Open ] ) แทนการเลือก [ Save ] ไฟล์ดังกล่าวนั้นจะได้รับการติดตั้งในทันทีหลังจากที่ระบบได้ทำการดาวน์โหลดและบันทึกจัดเก็บไฟล์ดังกล่วแล้ว
2. ไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมานั้นจะได้รับการบันทึกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ท่านได้ทำการระบุเอาไว้ในรูปแบบ (.exe)
3. ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ EXE ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อขยายขนาดไฟล์ดังกล่าว จากนั้นขั้นตอนการติดตั้งจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลไฟล์
  • ชื่อไฟล์ : ip1900svst64220ej.exe
  • เวอร์ชั่นไฟล์ : 2.20
  • ขนาดไฟล์ : 5,733KB
ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง หรือรับประกันในโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม ไฟล์ หรือไดร์เวอร์ดังกล่าว หรือจากหน้าเว็บไซต์ โดยโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหมดถูกนำเสนอภายใต้มาตรฐานอย่างที่ข้อมูลเป็นอยู่ ("as is") บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียผลกำไร โอกาส ตลอดจนความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูล หรือการทำงานของซอฟท์แวร์ใดๆที่ปรากฏรวมอยู่ในหน้าเว็บไซต์

ข้อจำกัดในการส่งออก: ท่านตกลงที่จะไม่นำส่งซอฟท์แวร์ หรือเอกสารอื่นใดของซอฟท์แวร์ออกนอกประเทศที่ท่านได้มาซึ่งซอฟท์แวร์นั้นไปยังประเทศอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ ท่านตกลงที่จะยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบสำหรับการส่งออกของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง U.S. Export Administration Regulations ("EAR") และจะไม่ส่งออก หรือส่งออกซอฟท์แวร์ซ้ำอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำโดยไม่มีเหตุอันควร

ดาวน์โหลด

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า