ฉันจะทำการบันทึก (burn) ไฟล์ภาพต่างๆลงแผ่น CD-R / RW ด้วยการใช้งาน ZoomBrowser ได้อย่างไร

อัพเดตครั้งล่าสุด : 05-Mar-2009
ฉบับที่ : 8200440100

การแก้ไข

  ระวัง
  • ในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้นั้น ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง [ZoomBrowser EX] จากแผ่น Solution Disk ที่ให้มาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้เรียบร้อยก่อน
  • ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในส่วนนี้นั้นใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Vista เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย ดังนั้นภาพหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆที่ปรากฏในส่วนนี้นั้นอาจแตกต่างออกไปเล็กน้อยในระบบปฏิบัติการ Windows XP

  1. ให้วางแผ่น CD-R / RW เข้าไปในไดร์ฟ CD-R / RW หากหน้าต่างการทำงานเหมือนด้านล่างนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก () หรือ [Cancel] เพื่อปิดหน้าจอการทำงานนี้ลง
  2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน [ZoomBrowser EX] ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอปเพื่อเริ่มการทำงาน [ZoomBrowser EX]  หากท่านหาไอคอน [ZoomBrowser EX] บนหน้าเดสก์ทอปไม่พบ ให้คลิก [Start] () > [All Programs] หรือ [Programs] > [Canon Utilities] > [ZoomBrowser EX] แล้วเลือก [ZoomBrowser EX] เพื่อเริ่มการทำงาน ZoomBrowser EX
  3. แล้วหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา  คลิก [Export]


  4. แล้วหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา  จากเมนูตัวเลือกรายการการทำงานต่างๆ คลิก [Backup to CD]


  5. แล้วหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา  ให้เลือก [Favorite Folders] หรือ [All Folders] อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว เลือกโฟล์เดอร์ที่มีภาพที่ท่านต้องการบันทึกลงแผ่น CD-R / RW บรรจุอยู่ ภาพต่างๆที่จะนำออกหรือ export ไปยัง [ZoomBrowser EX] นั้นโดยมากแล้วจะได้รับการบันทึกและจัดเก็บเอาไว้ในโฟล์เดอร์ [Pictures] หรือโฟล์เดอร์ [My Pictures]
  คลิกปุ่มเลือกภาพ () แล้ว เลือก [Select All]
  ในกรณีที่ท่านต้องการเลือกภาพที่จะทำการบันทึกลงแผ่น CD-R / RW ไปทีละภาพ ให้คลิกเลือกภาพที่ท่านต้องการพร้อมกับกดปุ่ม [Ctrl] บนแป้นพิมพ์ค้างเอาไว้
  หลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกภาพที่จะทำการบันทึกลงแผ่น CD-R / RW แล้ว ให้คลิก [Specify Backup Settings]


  6. แล้วหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา  เลือกไดร์ฟ CD-R / RW ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้
  ให้ป้อนชื่อให้กับแผ่น CD (เป็นชื่ออะไรก็ได้)
  โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเลือกใช้งานตัวเลือกการตั้งค่า [Fastest] ได้ แต่หากท่านเลือกความเร็ว [Speed] ในการเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์ที่ช้าลง โอกาสที่แผ่นจะเสียก็จะต่ำลงด้วยเช่นกัน
  คลิก [Start Backup]

  แล้วหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา
  7. เมื่อการเขียนข้อมูลแผ่นเสร็จสิ้น หน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา  "การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

  คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า