หากข้อความว่า <TONER LOW/PREPARE NEW TONER> ปรากฏขึ้นมา


อัพเดตครั้งล่าสุด : 28-Oct-2008
ฉบับที่ : 8200339500

ฉบับ


ข้อความว่า <TONER LOW/PREPARE NEW TONER> ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอการทำงานเครื่องพิมพ์และงานทำสำเนา/งานพิมพ์ หรือการทำการพิมพ์แฟ็กซ์นั้นยังคงดำเนินต่อไป

สาเหตุและวิธีการแก้ไข


หากหมึกพิมพ์เหลือน้อย ข้อความว่า <TONER LOW/PREPARE NEW TONER> จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอการทำงานเครื่องพิมพ์ ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ สำหรับวิธีการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ โปรดดูในส่วน "การเปลี่ยนหมึกพิมพ์" เราขอแนะนำให้ท่านจัดเตรียมตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ครั้งต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า