การสแกนภาพและเอกสาร


อัพเดตครั้งล่าสุด : 10-Jun-2008
ฉบับที่ : 8200211900

ฉบับ


สาเหตุและวิธีการแก้ไข

การสแกนภาพและเอกสารที่วางไว้บนหน้ากระจกสแกน
หมายเหตุ
ข้อมูลในส่วนนี้นั้นใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Vista เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

การสแกนภาพและเอกสาร
1.ให้เริ่มการทำงาน MP Navigator EX ขึ้นมา แล้วเปิดหน้าจอการทำงานโหมด Navigation Mode ขึ้นมา
การอ้างอิง
การเริ่มการทำงาน MP Navigator EX
 • Windows
-ให้ดับเบิ้ลคลิกไอคอน MP Navigator EX 2.0 ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอป
หรืออีกวิธีหนึ่ง จากเมนู Start ให้เลือก (All) Programs > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0 ตามลำดับ
 • Macintosh
-ให้เปิดโฟล์เดอร์ Applications ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่ได้ทำการติดตั้ง MP Navigator EX เอาไว้ จากนั้นให้เปิดโฟล์เดอร์ Canon Utilities ขึ้นมาแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน MP Navigator EX 2.0

2.ชี้เม้าส์ไปที่ Scan/Import แล้วคลิกที่ Photos/Documents (Platen)

3.ให้ทำการวางเอกสารไว้บนหน้ากระจกสแกน จากนั้นให้เลือก Document Type
โปรดูในส่วน [ การวางเอกสาร ]
การอ้างอิง
 • ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานตัวเลือก Magazine(Color) ฟังก์ชั่นการทำงาน Descreen นั้นจะถูกเปิดใช้งานและจะส่งผลให้กระบวนการการสแกนนั้นกินเวลามากกว่าการสแกนแบบปกติ หากต้องการปิดการทำงานฟังก์ชั่น Descreen ให้นำเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Descreen ซึ่งอยู่ในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Scan Settings
 • ให้เลือกใช้งานตัวเลือก Text(OCR) เพื่อทำการสแกนแบบดึงข้อมูลในส่วนที่เป็นตัวอักษรออกมาจากข้อมูลที่เป็นภาพ แล้วแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลข้อความที่สามารถทำการปรับแต่งแก้ไขผ่านทาง MP Navigator EX ได้

4.ให้คลิกที่ Specify... แล้วทำการระบุขนาดของตัวเอกสารพร้อมกับค่าความละเอียดตามต้องการ
การอ้างอิง
เมื่อทำการสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่ (เช่นภาพขนาด A4) ให้จัดแนวขอบของเอกสารดังกล่าวนั้นเข้ากับมุมที่มีเครื่องหมายลูกศรบนแผ่นกระจกสแกน จากนั้นให้ระบุขนาดเอกสารในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Scan Settings

5.ให้คลิก Scan
แล้วการสแกนจะเริ่มต้นขึ้น
เมื่อการสแกนสิ้นสุดลง กล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Scan Complete จะปรากฏขึ้นมา ให้เลือกคำสั่ง Scan หรือ Exit เลือก Scan เพื่อทำการสแกนเอกสารฉบับต่อไป หรือเลือก Exit เพื่อสิ้นสุดการทำงาน
ภาพที่ได้รับการสแกนนั้นจะไปปรากฏในหน้าต่าง Thumbnail

6.ทำการปรับแต่งแก้ไขภาพที่ได้รับการสแกนออกมาได้ตามต้องการ
ให้ใช้งาน Edit Tools เพื่อทำการกลับมุมมองภาพ จากนั้นให้เลือกส่วนของภาพ หรืออื่นๆ
การอ้างอิง
Windows:
ก่อนอื่นให้เลือกภาพที่ท่านต้องการทำการปรับแต่ง (ภาพที่ถูกเลือกนั้นจะปรากฏกรอบสีส้มขึ้นมาล้อมรอบ) หากต้องการเลือกใช้งานหลายๆภาพ ให้ลากเม้าส์ครอบภาพที่ต้องการใช้งานทั้งหมด หรือให้กดปุ่ม Shift + ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกภาพต่างๆที่ท่านต้องการใช้งาน
Macintosh:
ก่อนอื่นให้เลือกภาพที่ท่านต้องการทำการปรับแต่ง (ภาพที่ถูกเลือกนั้นจะปรากฏกรอบสีส้มขึ้นมาล้อมรอบ) หากต้องการเลือกใช้งานหลายๆภาพ ให้ใช้การคลิกแบบ shift-click หรือแบบ command-click

7.ให้ทำการบันทึกและจัดเก็บภาพที่ได้รับการสแกนออกมา

การบันทึก
ให้บันทึกจัดเก็บภาพที่ได้รับการสแกนออกมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย MP Navigator EX

1.ให้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้บนภาพที่ท่านต้องการจะทำการบันทึก จากนั้นให้คลิก Save

2.ในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Save ให้ทำการระบุการตั้งค่าการบันทึก
ให้ระบุโฟล์เดอร์ปลายทางที่ท่านจะนำไฟล์ภาพสแกนไปจัดเก็บไว้ พร้อมกับระบุชื่อและรูปแบบของไฟล์
สาระสำคัญ
ท่านจะไม่สามารถเลือกใช้งานตัวเลือก JPEG/Exif ได้หากท่านเลือกตั้งค่ารูปแบบเอกสารหรือ Document Type ไว้เป็นแบบ Text(OCR)
การอ้างอิง
ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โฟล์เดอร์ต่างๆดังต่อไปนี้นั้นจะถูกเลือกใช้งานไว้เป็นโฟล์เดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ภาพสแกน
Windows Vista: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ Picture
Windows XP: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ My Pictures
Windows 2000: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ My Pictures
Macintosh:โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ Picture

3.ให้คลิก Save
แล้วภาพที่ได้รับการสแกนออกมานั้นจะได้รับการบันทึกตามรูปแบบการตั้งค่าที่ท่านได้เลือกทำการตั้งค่าไว้
หากต้องการใช้งานหรือแก้ไขไฟล์ภาพที่ได้รับการสแกนออกมาเพิ่มเติมใน MP Navigator EX ให้คลิก Open saved location ในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Save Complete
โปรดดูในส่วน [ การทำการพิมพ์ภาพ ]
โปรดดูในส่วน [ การส่งผ่านทางอีเมลล์ ]
โปรดดูในส่วน [ การแก้ไขไฟล์ ]

การบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF
ใช้ในการบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รับการสแกนออกมาให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ใน MP Navigator EX

1.ให้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้บนไฟล์ภาพที่ท่านต้องการบันทึก จากนั้นให้คลิก Save as PDF file

2.ในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Save as PDF file ให้ระบุการตั้งค่าการบันทึก
ให้ระบุรูปแบบไฟล์ ชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์ที่จะใช้ทำการจัดเก็บไฟล์
ให้เลือกจากรูปแบบไฟล์ PDF ต่างๆดังต่อไปนี้
 • PDF
ให้ทำการบันทึกไฟล์ภาพที่เลือกไว้แต่ละไฟล์เป็นไฟล์ PDF โดยแยกออกจากกัน
 • PDF(Multiple Pages)
ทำการบันทึกไฟล์ภาพสแกนหลายๆหน้าไว้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว
สาระสำคัญ
ข้อความว่า PDF(Multiple Pages) นั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเลือกทำการบันทึกแบบรวมไฟล์

 • PDF(Add Page)
เพิ่มไฟล์ภาพสแกนเข้าไปยังไฟล์ PDF ที่มีอยู่เดิม โดยไฟล์ภาพที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปทางด้านหลังของตัวไฟล์ PDF ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ท่านไม่สามารถจัดเรียงหน้าต่างๆของตัวไฟล์ PDF ที่มีการเพิ่มเติมไฟล์ภาพสแกนเข้าไปภายหลัง ได้
สาระสำคัญ
 • จะสามารถทำการเพิ่มไฟล์ภาพสแกนเข้าไปในตัวไฟล์ PDF ที่มีอยู่เดิมได้เฉพาะเมื่อไฟล์ PDF ดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วย MP Navigator EX เท่านั้น ทั้งนี้ท่านไม่สามารถระบุใช้งานไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นมาจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆได้ และไฟล์ PDF ที่ผ่านการปรับแต่งแก้ไขมาด้วยแอพพลิเคชั่นอื่นๆ นั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกัน
Windows:
 • หากมีการแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีการตั้งค่ารหัสป้องกันการเข้าถึงเอาไว้ รหัสผ่านดังกล่าวนั้นจะถูกล้างค่าทิ้งไป ให้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง
การอ้างอิง
 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โฟล์เดอร์ต่างๆเหล่านี้นั้นจะถูกเลือกไว้เป็นโฟล์เดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ภาพสแกน
Windows Vista: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ Picture
Windows XP: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ My Pictures
Windows 2000: โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ My Pictures
Macintosh:โฟล์เดอร์ MP Navigator EX ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ Picture
 • ท่านสามารถทำการตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าถึงตัวไฟล์ให้กับไฟล์ PDF ได้ (Windows)

3.ให้คลิก Save
แล้วไฟล์ภาพสแกนนั้นจะได้รับการบันทึกและจัดเก็บตามรูปแบบการตั้งค่าที่ท่านได้เลือกทำการตั้งค่าเอาไว้
หากต้องการใช้งานหรือแก้ไขไฟล์ภาพสแกนเพิ่มเติมใน MP Navigator EX ให้คลิก Open saved location ในกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ Save Complete
โปรดดูในส่วน [ การทำการพิมพ์ภาพ ]
โปรดดูในส่วน [ การส่งผ่านทางอีเมลล์ ]
โปรดดูในส่วน [ การแก้ไขไฟล์ ]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า