รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้

อัพเดตครั้งล่าสุด : 11-Jun-2008
ฉบับที่ : 8200210800

การแก้ไข

เพื่อผลลัพธ์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการทำการพิมพ์ แคนนอนขอเสนอสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลาย เช่นกระดาษสติกเกอร์ไปจนถึงกระดาษอื่นๆที่เหมาะสำหรับการทำการพิมพ์ภาพและเอกสารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพิมพ์แบบไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานกระดาษของแท้ของแคนนอนในการทำการพิมพ์เอกสารหรือรูปถ่ายที่มีค่าของท่าน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
กระดาษที่มีการจัดจำหน่าย
ชื่อกระดาษ
(หมายเลขรุ่น)*1
ขอบเขตการจำกัด
การบรรจุ
ไกปรับระดับความหนา
กระดาษ
การตั้งค่าในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับส่วน
รูปแบบหรือชนิดของกระดาษ
Plain Paper
(กระดาษรีไซเคิล)*2
ประมาณ 100
แผ่น
ด้านซ้าย Plain Paper
Envelopes 5 ซอง ด้านขวา Envelope

กระดาษของแท้ของแคนนอน
ชื่อของกระดาษ
(หมายเลขรุ่น)*1
ขอบเขตการจำกัดการบรรจุ ไกปรับ
ระดับความหนา
กระดาษ
การตั้งค่าในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับส่วน
รูปแบบหรือชนิดของกระดาษ
สำหรับทำการพิมพ์เอกสาร:
Super White Paper
(SW-201)
ประมาณ 80 แผ่น ด้านซ้าย Plain Paper
สำหรับทำการพิมพ์ภาพถ่าย:
Photo Paper Pro II
(PR-201)*3
A4, Letter, 5" x 7" / 13 x 18 cm
และ 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10
แผ่น
4" x 6" / 10 x 15 cm: 20 แผ่น
ด้านซ้าย Photo Paper Pro II
Glossy Photo Paper
"Everyday Use"
(GP-501)*3
ด้านซ้าย Glossy Photo Paper
Photo Paper Glossy
(GP-502)*3
ด้านซ้าย Glossy Photo Paper
Photo Paper Plus
Glossy II
(PP- 201)*3
ด้านซ้าย Photo Paper Plus
Glossy II
Photo Paper Plus
Semi-gloss
(SG-201)*3
ด้านซ้าย Photo Paper Plus
Semi-gloss
Matte Photo Paper
(MP-101)
ด้านซ้าย Matte Photo Paper
สำหรับทำการพิมพ์เอกสารทางธุรกิจ:
High Resolution
Paper
(HR-101N)
80 แผ่น ด้านซ้าย High Resolution Paper
สำหรับทำการพิมพ์ในรูปแบบเฉพาะตัวของท่านเอง:
T-Shirt Transfers
(TR-301)
1 แผ่น ด้านขวา T-Shirt Transfers
Photo Stickers
(PS-101)
1 แผ่น ด้านซ้าย Glossy Photo Paper

*1 กระดาษที่มีหมายเลขรุ่นนั้นคือกระดาษของแท้ของแคนนอน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านที่สามารถใช้ทำการพิมพ์ได้และการจัดการและใช้งานกระดาษแต่ละประเภท โปรดดูในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์กระดาษ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดกระดาษที่มีให้เลือกใช้งานสำหรับกระดาษแต่ละประเภทนั้น สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็ปไซต์ของเรา ท่านอาจไม่สามารถหาซื้อกระดาษของแท้ของแคนนอนบางประเภทได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือภูมิภาค สำหรับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่มีการใช้หมายเลขรุ่นของกระดาษ แต่จะทำการจัดจำหน่ายกระดาษด้วยการใช้ชื่อของกระดาษเพียงเท่านั้น
*2 การฟีดกระดาษนั้นอาจเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมหากท่านทำการบรรจุกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ไว้ที่ขีดจำกัดสูงสุดที่เครื่องพิมพ์สามารถรองรับได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระดาษแต่ละประเภทหรือสภาวะเงื่อนไขแวดล้อมในการใช้งาน (ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือความชื้น) ในกรณีนี้ให้ลดจำนวนการบรรจุกระดาษต่อครั้งลงให้เหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (สามารถใช้งานกระดาษรีไซเคิล 100% ได้)
*3 เมื่อทำการบรรจุกระดาษเข้าเครื่องเป็นตั้ง กระดาษนั้นอาจไม่ได้รับการฟีดอย่างเหมาะสม ในกรณีนี้ ให้บรรจุกกระดาษเข้าเครื่องทีละหนึ่งแผ่น

ขนาดกระดาษ
ท่านสามารถนำกระดาษขนาดต่างๆดังต่อไปนี้มาใช้งานได้
สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh นั้นไม่สามารถใช้งานกระดาษแบบ Choukei 3 และ Choukei 4 ได้

ขนาดกระดาษมาตรฐาน:
 • Letter (8.50 x 11.00 นิ้ว / 215.9 x 279.4 มม.)
 • Legal (8.50 x 14.00 นิ้ว / 215.9 x 355.6 มม.)
 • A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว / 148.0 x 210.0 มม.)
 • A4 (8.27 x 11.69 นิ้ว / 210.0 x 297.0 มม.)
 • B5 (7.17 x 10.12 นิ้ว / 182.0 x 257.0 มม.)
 • 4" x 6" (4.00 x 6.00 นิ้ว / 10 x 15 ซม.)
 • 4" x 8" (4.00 x 8.00 นิ้ว / 101.6 x 203.2 มม.)
 • 5" x 7" (5.00 x 7.00 นิ้ว / 13 x 18 ซม.)
 • 8" x 10" (8.00 x 10.00 นิ้ว / 20 x 25 ซม.)
 • L (3.50 x 5.00 นิ้ว / 89.0 x 127.0 มม.)
 • 2L (5.00 x 7.01 นิ้ว / 127.0 x 178.0 มม.)
 • Hagaki (3.94 x 5.83 นิ้ว / 100.0 x 148.0 มม.)
 • Hagaki 2 (7.87 x 5.83 นิ้ว / 200.0 x 148.0 มม.)
 • Comm. Env. #10 (4.12 x 9.50 นิ้ว / 104.6 x 241.3 มม.)
 • DL Env. (4.33 x 8.66 นิ้ว / 110.0 x 220.0 มม.)
 • Choukei 3 (4.72 x 9.25 นิ้ว / 120.0 x 235.0 มม.)
 • Choukei 4 (3.54 x 8.07 นิ้ว / 90.0 x 205.0 มม.)
 • Youkei 4 (4.13 x 9.25 นิ้ว / 105.0 x 235.0 มม.)
 • Youkei 6 (3.86 x 7.48 นิ้ว / 98.0 x 190.0 มม.)
 • Card (2.16 x 3.58 นิ้ว / 55.0 x 91.0 มม.)
 • Wide (4.00 x 7.10 นิ้ว / 101.6 x 180.6 มม.)

ขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐาน:
ท่านสามารถระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้ โดยให้อยู่ในขอบเขตดังต่อไปนี้
 • ขนาดเล็กสุด: 2.17 x 3.58 นิ้ว / 55.0 x 91.0 มม.
 • ขนาดกระดาษใหญ่สุด: 8.50 x 23.00 นิ้ว / 215.9 x 584.2 มม.

น้ำหนักกระดาษ
17 ถึง 28 ปอนด์ / 64 ถึง 105 แกรม (กระดาษธรรมดายกเว้นกระดาษของแท้ของแคนนอน)
อย่าใช้งานกระดาษที่หนักกว่าหรือเบากว่าที่กำหนด (ยกเว้นกระดาษของแท้ของแคนนอน) เนื่องจากการใช้งานกระดาษดังกล่าวนั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติดค้างอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บกระดาษ
 • ขอแนะนำให้นำกระดาษออกมาจากห่อบรรจุภัณฑ์ให้พอดีกับจำนวนที่จะใช้งานเท่านั้น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษม้วน ในช่วยที่ท่านไม่ได้ทำการพิมพ์ ให้เก็บกระดาษที่เหลือใช้กลับเข้าห่อบรรจุภัณฑ์แล้วจัดเก็บไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และให้จัดเก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้น และแสงแดด

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า