การสร้าง/แก้ไขไฟล์ PDF

อัพเดตครั้งล่าสุด : 06-Aug-2008
ฉบับที่ : 8200172000

การแก้ไข

การสร้าง/แก้ไขไฟล์ PDF โดยใช้ MP Navigator EX หลังจากที่ทำการสแกนเอกสารและจัดเก็บภาพดังกล่าว ให้เปิดหน้าต่าง View & Use เพื่อสร้างไฟล์ PDF และเพิ่ม/ลด จัดเรียงหน้าเอกสารตามคำสั่ง และอื่นๆ


หมายเหตุ
  • คำอธิบายด้านล่างนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista ในการแสดงเป็นตัวอย่าง
การอ้างอิง
  • ท่านสามารถเลือกใช้งานภาพที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

การสร้าง/แก้ไขไฟล์ PDF โดยใช้ MP Navigator EX
1. เลือกไฟล์แล้วคลิกที่ PDF

2. คลิกที่ Create/Edit PDF file บนรายการ
สาระสำคัญ
  • ท่านสามารถเลือกไฟล์ PDF, JPEG, TIFF, BMP(Windows) และ PICT(Macintosh)
  • สำหรับการใช้งานไฟล์ PDF โดยท่านสามารถแก้ไขได้เฉพาะไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย MP Navigator EX ท่านไม่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ที่สร้างด้วยโปรแกรมอื่น รวมถึงไฟล์ PDF ที่แก้ไขโดยใช้โปรแกรมอื่นเช่นกัน
Windows:
  • หากไฟล์ PDF ได้มีการใส่รหัสป้องกันเอาไว้ ให้ท่านใส่รหัสผ่าน

3. ให้เพิ่ม/ลบหน้าเอกสารตามต้องการ
ในการเพิ่มหน้าให้กับไฟล์ ให้คลิกที่ Add Page แล้วเลือกไฟล์ ในการลบหน้าเอกสาร ให้เลือกหน้าที่ต้องการลบแล้วคลิกที่ Delete Selected Pages


การอ้างอิง
  • ท่านสามารถเพิ่มไฟล์ PDF, JPEG, TIFF, BMP(Windows) และ PICT(Macintosh) ได้
Windows:
  • ในเอกสารไฟล์ PDF ที่มีการป้องกัน ท่านจำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน

4. จัดลำดับหน้าเอกสารตามต้องการ
ให้ใช้ไอคอนในการจัดวางลำดับหน้าเอกสาร หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ให้ลากแล้ววางภาพแบบ thumbnail ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

5. คลิกที่ Save Selected Pages หรือ Save All Pages
จะปรากฏกล่องข้อความ Save as PDF file แสดงขึ้น
สาระสำคัญ
  • ท่านไม่สามารถจัดเก็บภาพสแกนที่มีขนาด 10501 พิกเซล หรือมากกว่าในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง
Windows:
  • หากไฟล์ PDF ที่ป้องกันเอาไว้ถูกแก้ไข รหัสผ่านจะถูกลบทิ้งไปด้วย ให้ทำการรีเซตรหัสใหม่ในกล่องข้อความ Save as PDF file

6. ระบุการตั้งค่าการบันทึกในกล่องข้อความ Save as PDF file จากนั้นให้คลิกที่ Save
ภาพจะถูกบันทึกโดยสอดคล้องกับการตั้งค่า

เปิดไฟล์ PDF ในแอพพลิเคชั่นการใช้งาน
1. เลือกไฟล์ PDF แล้วคลิกที่ PDF
สาระสำคัญ
สำหรับไฟล์ PDF ท่านสามารถเลือกใช้งานได้เฉพาะไฟล์ที่สร้างโดยใช้ MP Navigator EX ท่านไม่สามารถเลือกใช้ไฟล์ PDF ที่สร้างหรือแก้ไขโดยใช้โปรแกรมอื่นได้

2. คลิก Open PDF file บนรายการ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานร่วมกับไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf จะเริ่มทำงาน
สาระสำคัญ
Windows:
ไฟล์ PDF ที่มีการป้องกันจะไม่สามารถเปิดได้ในที่ไม่รองรับการทำงาน PDF security

3. ให้ใช้โปรแกรมในการแก้ไข/สั่งพิมพ์ไฟล์
สำหรับรายละเอียด โปรดศึกษาในคู่มือแนะนำการใช้งานซอฟท์แวร์
สาระสำคัญ
Windows:
ในบางโปรแกรม คำสั่ง (พิมพ์, แก้ไข และอื่นๆ) จะถูกจำกัดโดย Permissions Password ซึ่งอาจแตกต่างจาก MP Navigator EX

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า