วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ MP

อัพเดตครั้งล่าสุด : 13-May-2008
ฉบับที่ : 8200150500

การแก้ไข

Windows ( USB )
หมายเหตุ
 • ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งไดร์เวอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows Vista™ Ultimate Edition (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "Windows Vista") ทั้งนี้หน้าจอดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งาน
 • ล็อคอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ
 • ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งไดร์เวอร์ ให้ปิดการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมที่โหลดโดยอัตโนมัติทุกตัวลงก่อน
 • ข้อความร้องขอคำยืนยันในการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นอาจปรากฏขึ้นมาได้ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้ง หากข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ on-screen แล้วคลิก OK แล้วการติดตั้งจะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากที่ได้รีสตาร์ทเครื่องแล้วจากจุดเดิมก่อนหน้าการรีสตาร์ทเครื่อง
 • หากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีการรีสตาร์ทในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ขอให้คงแผ่นซีดีรอมการติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

1. ขอให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์แล้วก่อนจะดำเนินการใดๆต่อไป
(1) ให้กดปุ่ม ON/OFF
(2) ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ Power นั้นหยุดกระพริบแล้ว

2. เปิดการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์และเริ่มการทำงาน Windows
สาระสำคัญ
หากหน้าจอ Found New Hardware หรือ Found New Hardware Wizard ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านออก แล้วคลิกที่ Cancel เพื่อปิดหน้าจอดังกล่าวลง ในระบบปฏิบัติการ Windows Vista นั้น หน้าจอดังกล่าวอาจปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อท่านถอดสายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่ออยู่ออก เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์แล้วดำเนินการขั้นตอนที่ 3 เพื่อทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ต่อไป
3. ให้ใส่แผ่น Setup CD-ROM เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วโปรแกรมการติดตั้งนั้นจะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
สำหรับ Windows Vista ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 4
สำหรับ Windows XP และ Windows 2000 ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 6

4. หากหน้าจอ AutoPlay ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Run Msetup4.exe5. หากหน้าจอ User Account Control ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Continue แล้วถ้าหน้าจอดังกล่าวนี้ปรากฏขึ้นมาซ้ำอีกในขั้นตอนต่อๆไป ให้คลิก Continue6. เมื่อเมนูหลักปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Easy Install
แล้วไดร์เวอร์ MP Drivers คู่มือ On-screen พร้อมทั้งซอฟท์แวร์การใช้งานอื่นๆนั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ
หากท่านต้องการเลือกทำการติดตั้งเป็นรายชิ้นส่วน ให้คลิกที่ ให้คลิกที่ Custom Install แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

7. เมื่อรายการแอพพลิเคชั่นต่างๆที่จะดำเนินการติดตั้งปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและยืนยันในรายการที่ท่านต้องการทำการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install
หมายเหตุ
ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนรายการแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อเรียกแสดงคำอธิบายการทำงานของตัวแอพพลิเคชั่นแต่ละตัว

8. ให้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด แล้วคลิก Yes หน้าจอการติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นอาจปรากฏขึ้นมาได้ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟท์แวร์ต่อไป

9. เมื่อหน้าจอ Setup Method ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกตัวเลือก Use the printer via USB แล้วคลิก Next10. เมื่อหน้าจอ Printer Connection ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการเชื่อมต่อปลายสายเคเบิ้ล USB ด้านหนึ่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอีกด้านหนึ่งเข้าเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ขึ้นมา แล้วตัวซอฟท์แวร์จะเริ่มทำการระบุพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการใช้งานอยู่
สาระสำคัญ
หากท่านไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้หลังจากผ่านไปแล้วสามนาที โปรดดูในส่วน "Troubleshooting" ในตัวคู่มือ Quick Start Guideระวัง
หน้าจอที่ปรากฏขึ้นมานั้นอาจแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

11. เมื่อหน้าจอ Setup Complete ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next12. เมื่อหน้าจอ PIXMA Extended Survey Program ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบข้อความดังกล่าว เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสามารถสละเวลาเข้าร่วมในการสำรวจนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ของแคนนอน หากท่านสะดวกและสนใจเข้าร่วมการสำรวจ ให้คลิก Agree

13. เมื่อหน้าจอ Installation completed successfully ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Exit
หากมีข้อความว่า Restart ปรากฏขึ้นมา ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง Restart the system now (recommended) จากนั้นคลิก Restart
หมายเหตุ
หากเส้นตรงนั้นได้รับการจัดแนวไว้ไม่ตรงหรือคุณภาพการพิมพ์นั้นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ท่านอาจจำเป็นต้องทำการจัดแนวหัวพิมพ์ ทั้งนี้โปรดอ้างอิงในส่วน "การจัดแนวหัวพิมพ์"

เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งซอฟท์แวร์

การติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows)
หากหน้าจอ Found New Hardware หรือ Found New Hardware Wizard ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านออก แล้วคลิกที่ Cancel เพื่อปิดหน้าจอดังกล่าวลง ในระบบปฏิบัติการ Windows Vista นั้น หน้าจอดังกล่าวอาจปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อท่านถอดสายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่ออยู่ออก เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์แล้วดำเนินการขั้นตอนที่ 3 เพื่อทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ต่อไป
หมายเหตุ
หากหน้าจอ Found New Hardware หรือ Found New Hardware Wizard ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านออก แล้วคลิกที่ Cancel เพื่อปิดหน้าจอดังกล่าวลง ในระบบปฏิบัติการ Windows Vista นั้น หน้าจอดังกล่าวอาจปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อท่านถอดสายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่ออยู่ออก เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์แล้วดำเนินการขั้นตอนที่ 3 เพื่อทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ต่อไป

1. ให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ
ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ Power นั้นดับลงแล้ว

2. เปิดการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์และเริ่มการทำงาน Windows
3. ให้ใส่แผ่น Setup CD-ROM เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วโปรแกรมการติดตั้งนั้นจะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
สำหรับ Windows Vista ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 4
สำหรับ Windows XP และ Windows 2000 ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 6
สาระสำคัญ
หากในชุดผลิตภัณฑ์นั้นมี CD-ROMs เพื่อการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows บรรจุมาให้จำนวนสองแผ่น ให้ใส่แผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-1)" เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
 • หากหน้าจอ Select Language ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการเลือกภาษา แล้วคลิก Next
 • หากหน้าจอ Select Your Place of Residence ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ แล้วคลิก Next

4. หากหน้าจอ AutoPlay ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Run Msetup4.exe
5. หากหน้าจอ User Account Control ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Continue
แล้วถ้าหน้าจอดังกล่าวนี้ปรากฏขึ้นมาซ้ำอีกในขั้นตอนต่อๆไป ให้คลิก Continue
6. เมื่อหน้าจอตามที่ได้แสดงไว้ทางด้านขวานี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Easy Install
แล้วไดร์เวอร์ MP Drivers คู่มือ On-screen พร้อมทั้งซอฟท์แวร์การใช้งานอื่นๆนั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
หากท่านต้องการเลือกทำการติดตั้งเป็นรายชิ้นส่วน ให้คลิกที่ ให้คลิกที่ Custom Install แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

7. เมื่อหน้าจอ Easy Install ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและยืนยันในตัวเนื้อหาต่างๆ จากนั้นคลิก Install
หมายเหตุ
 • ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนรายการแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อเรียกแสดงคำอธิบายการทำงานของตัวแอพพลิเคชั่นแต่ละตัว
 • รายการแอพพลิเคชั่นต่างๆนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้งานในทวีปเอเซีย
 • สามารถทำการติดตั้ง Scan Soft OmniPage SE ได้เฉพาะในระบบปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

8. ให้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด แล้วคลิก Yes
แล้วการติดตั้งไดร์เวอร์ MP Drivers คู่มือ On-screen และซอฟท์แวร์การใช้งานต่างๆจะเริ่มต้นขึ้น
หน้าจอการติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นอาจปรากฏขึ้นมาได้ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์
9. ให้ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนในลำดับต่อไปนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านเลือกใช้ในการทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานบนระบบ LAN
โปรดดูในส่วน "การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานบนระบบ LAN"
 • การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ไว้ เครื่องอื่นๆ
โปรดดูในส่วน "2-B การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ไว้ เครื่องอื่นๆ "

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานบนระบบเครือข่าย (Windows)
ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานบนรบบเครือข่าย LAN แบบมีสาย ในขณะที่ตัวเครื่องพิมพ์นั้นไม่ได้รับการเชื่อมต่อไว้กับระบบเครือข่าย กระบวนการตั้งค่าในส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องทำการตั้งค่าทั้งในส่วนของตัวเครื่องพิมพ์และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
1. บนหน้าจอ Setup Method ให้เลือกตัวเลือก Set up the printer and the computer for network
use จากนั้นคลิก Next
หมายเหตุ
หากท่านเลือกตัวเลือก Use the printer via USB ตัวเครื่องพิมพ์นั้นจะได้รับการตั้งค่าให้ใช้ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ USB

2. เมื่อหน้าจอ Printer Connection ปรากฏขึ้นมา ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB แล้วจากนั้นให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์
เมื่อเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้ว ไฟ Power จะติดขึ้นมาเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจพบตัวเครื่องพิมพ์ หน้าจอต่อไปจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้งาน Windows 2000:
เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB ข้อความร้องขอคำยืนยันของท่านเพื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะปรากฏขึ้นมา
ให้คลิก Yes จากนั้นเมื่อข้อความแสดงการทำงานผิดพลาดปรากฏขึ้นมา ให้คลิก OK เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
หมายเหตุ
 • หากต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย LAN ให้ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB
 • หากท่านไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้หลังจากผ่านไปแล้วสามนาที โปรดดูในส่วน "ไม่สามารถทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ได้"

3. เมื่อกล่องข้อความ Setup Preparations ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าการเตรียมการต่างๆนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นให้คลิก Next
หมายเหตุ
หากการตั้งค่าในส่วนของระบบเครือข่ายของตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการตั้งค่ามาไว้อยู่แล้ว กล่องข้อความ Setup Environment Confirmation จะปรากฏขึ้นมาเพื่อร้องขอคำยืนยันในการใช้งานตัวเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าดังกล่าวนั้น หากท่านต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าที่ตั้งมาแล้วนั้น ให้คลิกเลือกที่ Use it as is หากท่านต้องการตั้งค่าระบบเครือของตัวเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้คลิกที่ตัวเลือก Reconfigure

4. เมื่อกล่องข้อความ Check Wired LAN Connection ปรากฏขึ้นมา ให้ถอดฝาครอบคอนเน็คเตอร์ LAN ออก แล้วทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่าย เช่น ฮับรวมการเชื่อมต่อ ด้วยสายเคเบิ้ล LAN จากนั้นให้คลิก Yes
(A) คอนเน็คเตอร์ LAN แบบมีสาย
หมายเหตุ
การเชื่อมต่อนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางระบบเครือข่ายของท่าน

5. ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าตัวโปรแกรมการติดตั้งนั้นตรวจพบตัวเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ตัวเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อไว้ด้วยสายเคเบิ้ล USB นั้นจะได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ LAN
สำหรับ Windows Vista ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 7
สำหรับ Windows XP และ Windows 2000 ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 6
หมายเหตุ
หากตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ กล่องข้อความ Set Printer IP Address จะปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและยืนยันสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ จากนั้นให้คลิกที่ Connect
 • อุปกรณ์ทางระบบเครือข่าย เช่น ฮับ หรือ เร้าเตอร์ นั้นเปิดการทำงานอยู่ และตัวเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายแล้ว
 • ตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการเชื่อมต่อไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB
 • หมายเลข IP address ที่จะทำการตั้งค่าให้กับตัวเครื่องพิมพ์นั้นจะได้รับการแสดงเอาไว้บนกล่องข้อความ Set Printer IP Address หากหมายเลขดังกล่าวนั้นแตกต่างออกไปจากหมายเลขที่ท่านต้องการทำการตั้งค่าให้กับตัวเครื่องพิมพ์ ให้ระบุหมายเลข IP address ที่ท่านต้องการลงในกล่องข้อความ Set Printer IP Address (หากตัวเครื่องพิมพ์นั้นถูกปิดการทำงานไว้อยู่ กล่องข้อความ Set Printer IP Address นั้นจะไม่แสดงขึ้นมา)
หากยังคงตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ โปรดดูในส่วน "กล่องข้อความ Set Printer IP Address นั้นปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่ทำการติดตั้ง"

6. เมื่อกล่องข้อความ Network Setup of the Card Slot ปรากฏขึ้นมา ให้ระบุตำแหน่งไดร์ฟ (drive letter) จากนั้นคลิก Next
หมายเหตุ
จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งช่องใสการ์ดความจำ (Card Slot) ของตัวเครื่องพิมพ์ หากต้องการใช้งานช่องใส่การ์ดความจำดังกล่าวเป็นไดร์ฟการ์ดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย LAN ไว้
หากต้องการเขียนไฟล์ข้อมูลลงไปยังตัวการ์ดความจำ ให้ตั้งค่า Read/write attribute ที่อยู่ภายในส่วนการตั้งค่า Device settings ให้เป็น LAN enabled หากการตั้งค่าดังกล่าวนั้นถูกตั้งไว้เป็น USB enabled ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงตัวไดร์ฟทางระบบเครือข่ายของตัวช่องใส่การ์ดความจำได้
หากข้อความว่า "Communication with the Card Slot failed." ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Retry หากการทำงานในส่วนนี้ยังคงล้มเหลว ให้คลิก Skip to complete the setup จากนั้นให้ทดลองทำการตั้งค่าทางระบบเครือข่ายของตัวช่องใส่การ์ดความจำด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool
หมายเหตุ
 • หากข้อความว่า "Cannot map any more drives, because all the drive letters are assigned." ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Skip to complete the setup จากนั้นหลังจากที่การติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นเสร็จสิ้นลง ให้ลบตำแหน่งไดร์ฟ (drive letter) ออกแล้วทดลองทำการตั้งค่าทางระบบเครือข่ายของตัวช่องใส่การ์ดความจำใหม่ด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool
 • หากข้อความว่า "The Card Slot is already mapped as Network Drive to this computer." ปรากฏขึ้นมา นั้นหมายถึงตัวช่องใส่การ์ดนั้นได้รับการตั้งค่าการใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก OK จากนั้นคลิก Next

7. เมื่อกล่องข้อความ Setup Completion ปรากฏขึ้นมา ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ออก แล้วคลิก
Finish
การเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายระหว่างตัวเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากต้องการตรวจสอบผลการติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ ให้คลิก View Setup Results
หมายเหตุ
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อพอร์ต ให้คลิก View Setup Results จากนั้นคลิก Set Port Name ที่อยู่บนกล่องข้อความ Setup Results
 • หากข้อความว่า "Unsafe Removal of Device" ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก OK

8. เมื่อหน้าจอ Setup Complete ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next
9. เมื่อหน้าจอ User Registration ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next
หมายเหตุ
 • จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทในการลงทะเบียนผลิตภัณท์ของท่าน ให้เปิดฟังก์ชั่นการทำงาน firewall ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
 • หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในภายหลัง ให้คลิก Cancel แล้วไปดูในขั้นตอนที่ 10 หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งซอฟท์แวร์แล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอป
 • หน้าจอ User Registration นั้นอาจไม่ได้รับการแสดงขึ้นมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

10. เมื่อหน้าจอ PIXMA Extended Survey Program ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบข้อความในหน้าจอดังกล่าว
เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสามารถสละเวลาเข้าร่วมในการสำรวจนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ของแคนนอน หากท่านสะดวกและสนใจเข้าร่วมการสำรวจ ให้คลิก Agree
11. หน้อจอ Installation completed successfully จะปรากฏขึ้นมา
เมื่อใช้งาน Windows Vista:
หากต้องการใช้งานช่องใส่การ์ดความจำ (Card Slot) ผ่านทางระบบเครือข่าย ให้ทำการติดตั้งและตั้งค่าตัวช่องใส่การ์ดด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งซอฟท์แวร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน "การใช้งานช่องใส่การ์ดบนระบบเครือข่าย" ซึ่งอยู่ในคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
หากในชุดผลิตภัณฑ์นั้นมีแผ่น CD-ROM สำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติ Windows บรรจุมาด้วยเพียงแผ่นเดียว ให้คลิก Exit
หลังจากที่คลิก Exit แล้ว ให้นำแผ่น CD-ROM ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
 • หากมีข้อความว่า Restart ปรากฏขึ้นมา ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง Restart the system now (recommended) จากนั้นคลิก Restart ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้คลิกที่ Restart และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

หากมีการบรรจุแผ่น CD-ROMs สำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows จำนวนสองแผ่นมาไว้ในชุดผลิตภัณฑ์
เมื่อหน้าจอ Continue to Windows (CD-2)
ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1) ถึง (3) ด้านล่างนี้เพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น จากนั้นให้ไปดูในขั้นตอนที่ 11
(1) ให้คลิก Exit
หมายเหตุ
หากมีข้อความว่า Restart ปรากฏขึ้นมา ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง Restart the system now (recommended) จากนั้นคลิก Restart

(2) นำแผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-1)" ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใส่แผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-2) Macintosh" เข้าไปแทน
(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสิ้นลง ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย LAN ไว้ (Windows)
ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆเพื่อทำให้เครื่องเหล่านั้นสามารถใช้งานตัวเครื่องพิมพ์ผ่านทางระบบเครือข่าย LAN แบบมีสายได้ ในขณะที่ตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการตั้งค่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระบวนการตั้งค่าในส่วนนี้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น
1. ขอให้แน่ใจว่าตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ล LAN จากนั้นให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ เมื่อเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ ไฟ Power จะติดขึ้นมาเป็นสีเขียว
หมายเหตุ
 • หากมีการตั้งค่าการกรองหมายเลข MAC หรือ IP address เพื่อจำกัดการเข้าถึงตัวเครื่องพิมพ์ไว้ ขอให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนหมายเลขแอดเดรสต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านทำการตั้งค่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ
 • ขอให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านทำการตั้งค่าอยู่นั้น ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิ้ล USB ขั้นตอนการตั้งค่าในส่วนนี้นั้นไม่จำเป็นต้องใช้งานการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB

2. บนหน้าจอ Setup Method ให้เลือกตัวเลือก Set up only the computer for network use จากนั้น
ให้คลิก Next
3. ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าโปรแกรมการตั้งค่านั้นตรวจพบตัวเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ตัวเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายนั้นจะได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
หากตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ ขอให้ตรวจสอบในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ จากนั้นให้คลิก Update
 • ได้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมทั้งได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ล LAN แล้ว
 • ไม่ได้ตั้งค่าให้ตัวเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงไว้ (access control)
 • ได้ปิดฟังก์ชั่น firewall ของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทุกตัวลงแล้ว
หากฟังก์ชั่น firewall นั้นถูกเปิดการทำงานไว้ในระบบปฏิบัติการ Windows XP with Service Pack 1 หรือในระบบปฏิบัตการรุ่นก่อนหน้า ข้อความสอบถามว่าต้องการจะปิดฟังก์ชั่นการทำงาน firewall หรือไม่จะปรากฏขึ้นมาในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง หากข้อความดังกล่าวนั้นปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Yes เพื่อปิดการทำงาน firewall แล้วฟังก์ชั่นการทำงาน firewall นั้นจะเปิดการทำงานกลับขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสิ้นลง
– สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack โปรดดูในส่วน "การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่าย" ที่อยู่ในส่วน "Troubleshooting" ในตัวคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
– บางโปรแกรมที่ทำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางระบบเครือข่ายตามสภาพแวดล้อมระบบของท่านนั้นจะทำการเปิดใช้งาน firewall โดยค่าเริ่มต้น ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานต่างๆของซอฟท์แวร์ประเภทนี้ด้วย

4. ให้เลือกเครื่องพิมพ์บนกล่องข้อความ Printers จากนั้นคลิก Next
สำหรับ Windows Vista ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 6
สำหรับ Windows XP และ Windows 2000 ให้ไปดูในขั้นตอนที่ 5
5. เมื่อกล่องข้อความ Network Setup of the Card Slot ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการระบุตำแหน่งไดร์ฟ (drive letter) จากนั้นคลิก Next
หมายเหตุ
จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งช่องใสการ์ดความจำ (Card Slot) ของตัวเครื่องพิมพ์ หากต้องการใช้งานช่องใส่การ์ดความจำดังกล่าวเป็นไดร์ฟการ์ดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย LAN ไว้
หากต้องการเขียนไฟล์ข้อมูลลงไปยังตัวการ์ดความจำ ให้ตั้งค่า Read/write attribute ที่อยู่ภายในส่วนการตั้งค่า Device settings ให้เป็น LAN enabled หากการตั้งค่าดังกล่าวนั้นถูกตั้งไว้เป็น USB enabled ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงตัวไดร์ฟทางระบบเครือข่ายของตัวช่องใส่การ์ดความจำได้

หากข้อความว่า "Communication with the Card Slot failed." นั้นปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Retry หากการติดต่อสื่อสารดังกล่าวยังคงล้มเหลวอยู่ ให้คลิก Skip to complete the setup จากนั้นให้ทดลองทำการตั้งค่าทางระบบเครือข่ายอีกครั้งของตัวช่องการ์ดความจำด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool
หมายเหตุ
 • หากข้อความว่า "Cannot map any more drives, because all the drive letters are assigned." ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Skip to complete the setup จากนั้นหลังจากที่การติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นเสร็จสิ้นลง ให้ลบตำแหน่งไดร์ฟ (drive letter) ออกแล้วทดลองทำการตั้งค่าทางระบบเครือข่ายของตัวช่องใส่การ์ดความจำใหม่ด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน "การใช้งานช่องใส่การ์ดความจำบนระบบเครือข่าย" ในตัวคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
 • หากข้อความว่า "The Card Slot is already mapped as Network Drive to this computer." ปรากฏขึ้นมา นั้นหมายถึงตัวช่องใส่การ์ดนั้นได้รับการตั้งค่าการใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก OK จากนั้นคลิก Next

6. เมื่อกล่องข้อความ Setup Completion ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Finish
การเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายระหว่างตัวเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. เมื่อหน้าจอ Setup Complete ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next
8. เมื่อหน้าจอ User Registration ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next
หมายเหตุ
 • หากท่านได้ทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Cancel
 • จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทในการลงทะเบียนผลิตภัณท์ของท่าน ให้เปิดฟังก์ชั่นการทำงาน firewall ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
 • หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในภายหลัง ให้คลิก Cancel แล้วไปดูในขั้นตอนที่ 9 หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งซอฟท์แวร์แล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอป
 • หน้าจอ User Registration นั้นอาจได้รับการแสดงขึ้นมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

9. เมื่อหน้าจอ PIXMA Extended Survey Program ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการตรวจสอบข้อความดังกล่าว
เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสามารถสละเวลาเข้าร่วมในการสำรวจนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ของแคนนอน หากท่านสะดวกและสนใจเข้าร่วมการสำรวจ ให้คลิก Agree
10. หน้าจอ Installation completed successfully จะปรากฏขึ้นมา
เมื่อใช้งาน Windows Vista:
หากต้องการใช้งานช่องใส่การ์ดความจำ (Card Slot) ผ่านทางระบบเครือข่าย ให้ทำการติดตั้งและตั้งค่าตัวช่องใส่การ์ดด้วยการใช้งาน Canon IJ Network Tool หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งซอฟท์แวร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน "การใช้งานช่องใส่การ์ดบนระบบเครือข่าย" ซึ่งอยู่ในคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
หากในชุดผลิตภัณฑ์นั้นมีแผ่น CD-ROM สำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติ Windows บรรจุมาด้วยเพียงแผ่นเดียว ให้คลิก Exit
หลังจากที่คลิกExit แล้ว ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
 • หากมีข้อความว่า Restart ปรากฏขึ้นมา ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง Restart the system now (recommended) จากนั้นคลิก Restart ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้คลิกที่ Restart และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

หากมีการบรรจุแผ่น CD-ROMs สำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows จำนวนสองแผ่นมาไว้ในชุดผลิตภัณฑ์ เมื่อหน้าจอ Continue to Windows (CD-2) ปรากฏขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ (1) ถึง (3) ด้านล่างนี้เพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น จากนั้นให้ไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 10
(1) ให้คลิก Exit
หมายเหตุ
หากมีข้อความว่า Restart ปรากฏขึ้นมา ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง Restart the system now (recommended) จากนั้นคลิก Restart

(2) ให้นำแผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-1)" ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำแผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-2) Macintosh" ใส่เข้าไปแทน
(3) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

Macintosh ( USB )
หมายเหตุ
 • เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Mac® OS 9, Mac OS X Classic environments, หรือ Mac OS X v.10.2.7 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์นี้ ดังนั้นอย่าทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบปฏิบัติเวอร์ชั่นต่างๆตามที่ได้กล่าวข้างต้น
 • หน้าจอแสดงตัวอย่างการติดตั้งด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งไดร์เวอร์ในระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.4.x หน้าจอดังกล่าวนี้นั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งาน
 • ล็อคอินเข้าระบบด้วยบัญชีรายชื่อที่มีสถานะเป็นผู้ดูแลระบบ
 • ก่อนดำเนินการติดตั้งไดร์เวอร์ ให้ปิดการทำงานโปรแรกมป้องกันไวรัสและโปรดแกรมที่ทำการโหลดโดยอัตโนมัติทุกโปรแกรมลงให้หมดก่อน

1. ให้เชื่อมต่อปลายสายเคเบิ้ล USB ด้านหนึ่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้าเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ
ขอให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์ไว้แล้ว

2. เปิดการทำงานเครื่อง Mac ของท่านแล้วใส่แผ่น Setup CD-ROM เข้าไปในเครื่อง
หมายเหตุ
หากโฟลเดอร์ CD-ROM นั้นไม่เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน CD-ROM ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอป

3. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Setup

4. เมื่อหน้าจอ Authenticate ปรากฏขึ้นมา ให้ระบุชื่อผู้ดูแลระบบพร้อมทั้งรหัสผ่าน แล้วคลิก OK หากท่านไม่รู้ชื่อผู้ดูแลระบบกับรหัสผ่าน ให้คลิก click จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

5. เมื่อเมนูหลักปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Easy Install แล้วไดร์เวอร์ MP คู่มือ On-screen และซอฟท์แวร์การใช้งานนั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ
หากท่านต้องการเลือกทำการติดตั้งเป็นบางชิ้นส่วน ให้คลิก Custom Install แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

6. เมื่อรายชื่อของแอพพลิเคชั่นต่างๆปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและเลือกรายการที่ท่านต้องการทำการติดตั้ง จากนั้นให้คลิก Install
หมายเหตุ
ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนแต่ละแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกแสดงคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของแอพพลิเคชั่นแต่ละตัว

7. ให้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด แล้วคลิก Yes หน้าจอการติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นอาจปรากฏขึ้นมาได้ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟท์แวร์ต่อไป

8. เมื่อหน้าจอ Setup Complete ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next

9. เมื่อหน้าจอ Installation completed successfully ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Restart
ให้นำแผ่น CD-ROM ออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้ทำการคลิกที่ Restart และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่
แล้วระบบนั้นจะได้รับการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.2.8 ถึงเวอร์ชั่น v.10.3.3:
การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์นั้นอาจส่งผลระบบตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ หรือให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้วเปิดกลับขึ้นมาใหม่
หมายเหตุ
 • เมื่อใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.2.8 ถึงเวอร์ชั่น v.10.3.x ก่อนที่จะใช้งานแผงควบคุมการทำงานหน้าเครื่องพิมพ์เพื่อทำการบันทึกตัวเอกสารต้นฉบับที่ได้รับการสแกนจากหน้ากระจก (Platen Glass) ลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นที่จะต้องเลือกให้ MP Navigator EX นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เริ่มการทำงาน (launch application) ไว้ในส่วน Image Capture ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วน Applications สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน "การสแกนภาพ" ซึ่งอยู่ในตัวคู่มือ onscreen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
 • หากเส้นตรงนั้นได้รับการจัดแนวไว้ไม่ตรงหรือคุณภาพการพิมพ์นั้นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ท่านอาจจำเป็นต้องทำการจัดแนวหัวพิมพ์ ทั้งนี้โปรดอ้างอิงในส่วน "การจัดแนวหัวพิมพ์"
 • XXX FAX ("XXX" นั้นคือชื่อของเครื่องพิมพ์) นั้นจะได้รับการแสดงขึ้นมาในส่วน Printer Name list (รายการผลิตภัณฑ์ใน Mac OS X v.10.2.8 ถึงเวอร์ชั่น v.10.3.x) แต่ท่านจะไม่สามารถเพิ่ม XXX FAX เข้าไปในรายการได้ ทั้งนี้ท่านสามารถแฟ็กซ์เอกสารด้วยการประยุกต์ใช้งานการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันได้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นได้รับการติดตั้งโมเด็มภายในเอาไว้ ท่านไม่สามรถส่งแฟ็กซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางตัวเครื่องพิมพ์ได้

10. เมื่อหน้าจอ Canon IJ Network Tool ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกตัวเลือก USB connection แล้วคลิก OKเสร็จสิ้นการติดตั้งซอฟท์แวร์

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Macintosh)
 • เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Mac® OS 9, Mac OS X Classic environments, หรือ Mac OS X v.10.2.7 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์นี้ ดังนั้นอย่าทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบปฏิบัติเวอร์ชั่นต่างๆตามที่ได้กล่าวข้างต้น
 • ล็อคอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ
 • ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งไดร์เวอร์ ให้ปิดการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมที่โหลดโดยอัตโนมัติทุกตัวลงก่อน หรือให้ลบโปรแกรมเหล่านั้นออกจาก system folder ของท่าน
หมายเหตุ
หน้าจอแสดงตัวอย่างการติดตั้งด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งไดร์เวอร์ในระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.4.x หน้าจอดังกล่าวนี้นั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานและประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

การติดตั้งซอฟท์แวร์
เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย LAN ไว้ ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิ้ล USB cable แต่อย่างใด ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
1. ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB
(A) พอร์ต USB
หมายเหตุ
ขอให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ไว้แล้ว

2. เริ่มการทำงานเครื่อง Mac ของท่าน
3. ใส่แผ่น Setup CD-ROM เข้าไปในเครื่อง
สาระสำคัญ
หากในชุดผลิตภัณฑ์นั้นมีการบรรจุ CD-ROMs สำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows มาให้เป็นจำนวนสองแผ่น ให้ใส่แผ่น Setup CD-ROM "Windows (CD-2) Macintosh" เข้าไปในเครื่องเพื่อทำการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Macintosh
หมายเหตุ
หากโฟลเดอร์ CD-ROM นั้นไม่เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน CD-ROM ที่อยู่บนหน้าเดสก์ทอป

4. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Setup
5. เมื่อหน้าจอ Authenticate ปรากฏขึ้นมา ให้ระบุชื่อผู้ดูแลระบบพร้อมทั้งรหัสผ่านเข้าไป
จากนั้นคลิก OK
หมายเหตุ
 • หากท่านไม่รู้ชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน ให้คลิก ที่อยู่ทางมุมซ้ายล่างของหน้าจอ จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
 • หากหน้าจอ Select Language ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการเลือกภาษา แล้วคลิก Next
 • หากหน้าจอ Select Your Place of Residence ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ แล้วคลิก Next

เมื่อหน้าจอตามที่ได้แสดงไว้ทางด้านขวานี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Easy Install
แล้วไดร์เวอร์ MP Drivers คู่มือ On-screen และซอฟท์แวร์การทำงานอื่นๆนั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
หากท่านต้องการเลือกทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป็นรายตัวไป ให้คลิกที่ Custom Install แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

7. เมื่อหน้าจอ Easy Install ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบและยืนยันในตัวเนื้อหาต่างๆ จากนั้นให้คลิกที่ Install
หมายเหตุ
 • ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนรายการแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อเรียกแสดงคำอธิบายการทำงานของตัวแอพพลิเคชั่นแต่ละตัว
 • รายการแอพพลิเคชั่นต่างๆนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้งานในทวีปเอเซีย
หากต้องการทำการติดตั้งคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน ในรูปแบบภาษาอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Manual ที่อยู่ในตัวแผ่น Setup CD-ROM, โฟลเดอร์ Canon จากนั้นให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ language ไปไว้ในฮาร์ดดิสก์ของท่าน

8. ให้อ่านข้อตกลงการใช้งานให้ละเอียด แล้วคลิก Yes
แล้วการติดตั้งไดร์เวอร์ MP Drivers คู่มือ On-screen และซอฟท์แวร์การทำงานต่างๆ นั้นจะเริ่มต้นขึ้น
หน้าจอการติดตั้งซอฟท์แวร์นั้นอาจปรากฏขึ้นมาได้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ต่อไป
9. เมื่อหน้าจอ Setup Complete ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next
หมายเหตุ
หน้าจอ Setup Complete นั้นอาจไม่ได้รับการแสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

10. เมื่อหน้าจอ User Registration ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Next

11. เมื่อหน้าจอ Installation completed successfully ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Restart
นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้ทำการคลิกที่ Restart และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
ให้เก็บแผ่น CD-ROM ไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไว้ในกรณีที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการรีสตาร์ท ตัว Canon IJ Network Tool นั้นจะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.2.8 ถึงเวอร์ชั่น v.10.3.3:
การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์นั้นอาจส่งผลระบบ
ตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ หรือให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้วเปิดกลับขึ้นมาใหม่
หมายเหตุ
เมื่อใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.2.8 ถึงเวอร์ชั่น v.10.3.x ก่อนที่จะใช้งานแผงควบคุมการทำงานหน้าเครื่องพิมพ์เพื่อทำการบันทึกตัวเอกสารต้นฉบับลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นที่จะต้องเลือกให้ MP Navigator EX นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เริ่มการทำงาน (launch application) ไว้ในส่วน Image Capture ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วน Applications

12. ให้ทำการยืนยันรูปแบบการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนในลำดับต่อไปนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านเลือกใช้ในการทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • การตั้งค่าเพื่อใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN
โปรดดูในส่วน "การตั้งค่าเพื่อใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN"
 • การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ LAN ไว้
โปรดดูในส่วน "การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ LAN ไว้"

การตั้งค่าเพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN ( Macintosh )
ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN แบบมีสาย ในขณะที่ตัวเครื่องพิมพ์นั้นไม่ได้รับการเชื่อมต่อไว้กับระบบเครือข่าย กระบวนการตั้งค่าในส่วนนี้นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตั้งค่าทั้งในตัวเครื่องพิมพ์และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
1. บนหน้าจอ Canon IJ Network Tool ให้เลือกตัวเลือก LAN connection จากนั้นคลิก OK
หาก Canon IJ Network Tool นั้นไม่เริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้เลือกตามลำดับดังต่อไปนี้ Library > Printers > Canon > BJPrinter > Utilities > Canon IJ Network Tool
หมายเหตุ
หากท่านเลือกตัวเลือก USB connection ตัว Canon IJ Network Tool นั้นจะออกจากการทำงานโดยไม่ทำการตั้งค่าตัวเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN

การติดตั้งซอฟท์แวร์
เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย LAN ไว้ ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิ้ล USB cable แต่อย่างใด ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
1. ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB
(A) พอร์ต USB
หมายเหตุ
ขอให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ไว้แล้ว

หากหน้าจอตามตัวอย่างที่แสดงทางด้านขวานี้ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจดูให้แน่ใจในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ แล้วคลิก OK
– เครื่องพิมพ์นั้นเปิดการทำงานไว้อยู่
– เครื่องพิมพ์นั้นได้รับการเชื่อมต่อไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB แล้ว
– ได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ให้เลือกตัวเลือก Setup จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของท่านไว้ในส่วน Printers จากนั้นคลิก OK
หมายเหตุ
 • หากไม่มีการตรวจพบตัวเครื่องพิมพ์ ให้คลิก OK ขอให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิ้ล USB พร้อมทั้งได้เปิดการทำงานตัวเครื่องพิมพ์แล้ว จากนั้นให้คลิกที่ Update
 • หากการตั้งค่าในส่วนของระบบเครือข่ายของตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการตั้งค่ามาไว้อยู่แล้ว กล่องข้อความ Setup Environment Confirmation จะปรากฏขึ้นมาเพื่อร้องขอคำยืนยันในการใช้งานตัวเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าดังกล่าวนั้น หากท่านต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าที่ตั้งมาแล้วนั้น ให้คลิกเลือกที่ Use it as is หากท่านต้องการตั้งค่าระบบเครือของตัวเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้คลิกที่ตัวเลือก Reconfigure

3. เมื่อกล่องข้อความ Check Wired LAN Connection ปรากฏขึ้นมา ให้ถอดฝาครอบคอนเน็คเตอร์ LAN ออก จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายเช่น ฮับรวมการเชื่อมต่อ ด้วยสายเคเบิ้ล LAN จากนั้นคลิก Yes
(A) คอนเน็คเตอร์ LAN แบบมีสาย
หมายเหตุ
รูปแบบการเชื่อมต่อนั้นอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้องทางระบบเครือข่ายของท่าน

4. ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าตัวโปรแกรมการตั้งค่านั้นตรวจพบตัวเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
แล้วตัวเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิ้ล USB นั้นจะได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ LAN
หมายเหตุ
หากตรวจไม่พบตัวเครื่องพิมพ์ กล่องข้อความ Set Printer IP Address จะปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Connect
 • อุปกรณ์ทางระบบเครือข่าย เช่น ฮับ หรือ เร้าเตอร์ นั้นเปิดการทำงานอยู่ และตัวเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายแล้ว
 • ตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการเชื่อมต่อไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB
 • หมายเลข IP address ที่จะทำการตั้งค่าให้กับตัวเครื่องพิมพ์นั้นจะได้รับการแสดงเอาไว้บนกล่องข้อความ Set Printer IP Address หากหมายเลขดังกล่าวนั้นแตกต่างออกไปจากหมายเลขที่ท่านต้องการทำการตั้งค่าให้กับตัวเครื่องพิมพ์ ให้ระบุหมายเลข IP address ที่ท่านต้องการลงในกล่องข้อความ Set Printer IP Address (หากตัวเครื่องพิมพ์นั้นถูกปิดการทำงานไว้อยู่ กล่องข้อความ Set Printer IP Address นั้นจะไม่แสดงขึ้นมา)

5. เมื่อกล่องข้อความ Setup Completion ปรากฏขึ้นมา ให้ถอดสายเคเบิ้ล USB ออก จากนั้นให้คลิก OK
การเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายระหว่างตัวเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Printer Setup Utility (Print Center ในระบบปฏิบัติการ Mac OS X v.10.2.8) และ Canon IJ Network Scanner Selector นั้นจะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6. บนกล่องข้อความ Printer List ให้คลิก Add
หมายเหตุ
ตัวเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการแสดงขึ้นมาในรายการนั้นจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ได้รับการเชื่อมต่อผ่านทางสายเคเบิ้ล USB ไว้ ท่านจำเป็นต้องทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายเข้าไปในรายการดังกล่าวข้างต้น

7. บนกล่องข้อความ Printer Browser ให้คลิกที่ More Printers
8. ให้เลือกตัวเลือก Canon IJ Network ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา แล้วให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของท่านในรายการ
เครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Add
หมายเหตุ
ชุดตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่ด้านหลังชื่อเครื่องพิมพ์นั้นคือหมายเลข MAC address ของเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นๆ

9. ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าชื่อเครื่องพิมพ์ของท่านนั้นได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการเครื่องพิมพ์แล้ว
10. บนหน้าจอ Canon IJ Network Scanner Selector ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าตัว Canon XXX Network
("XXX" นั้นคือชื่อเครื่องพิมพ์) นั้นได้รับการเลือกไว้ในส่วน TWAIN Data Source Name พร้อมทั้งมีเครื่องหมายถูกปรากฏบนหมายเลข MAC address ของตัวเครื่องพิมพ์ในส่วน Network Device List จากนั้นให้คลิก Exit เพื่อปิดกล่องข้อความดังกล่าวข้างต้น
หากไม่มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมา ให้เลือกหมายเลข MAC address ของตัวเครื่องพิมพ์จากส่วน Network Device List จากนั้นให้คลิก Apply เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ดังกล่าวเป็นเครื่องสแกนเนอร์

11. หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ให้เริ่มการทำงาน Canon IJ Network Tool เพื่อดำเนินการติดตั้ง (mount) ช่องใส่การ์ดความจำ (Card Slot)

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายแบบ LAN ( Macintosh )
ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆเพื่อทำให้เครื่องเหล่านั้นสามารถใช้งานตัวเครื่องพิมพ์ผ่านทางระบบเครือข่าย LAN แบบมีสายได้ ในขณะที่ตัวเครื่องพิมพ์นั้นได้รับการตั้งค่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระบวนการตั้งค่าในส่วนนี้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น
1. ขอให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ล LAN แล้ว
หมายเหตุ
 • หากมีการตั้งค่าการกรองหมายเลข MAC หรือ IP address เพื่อจำกัดการเข้าถึงตัวเครื่องพิมพ์ไว้ ขอให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนหมายเลขแอดเดรสต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านทำการตั้งค่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ หากต้องการทำการลงทะเบียนหมายเลขแอดเดรสต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้งาน Canon IJ Network Tool ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ได้รับการตั้งค่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ขอให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านทำการตั้งค่าอยู่นั้น ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิ้ล USB ขั้นตอนการตั้งค่าในส่วนนี้นั้นไม่จำเป็นต้องใช้งานการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB

2. บนหน้าจอ Canon IJ Network Tool ให้เลือกตัวเลือก LAN connection จากนั้นให้คลิก OK
หาก Canon IJ Network Tool นั้นไม่เริ่มต้นการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้เลือกตามลำดับดังต่อไปนี้ Library > Printers > Canon > BJPrinter > Utilities > Canon IJ Network Tool
หมายเหตุ
หากท่านเลือกตัวเลือก USB connection ตัว Canon IJ Network Tool นั้นจะออกจากการทำงานโดยไม่ทำการตั้งค่าตัวเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานบนระบบเครือข่าย LAN

3. เมื่อหน้าจอตามตัวอย่างที่แสดงไว้ทางด้านขวานี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก OK
4. ให้เลือกตัวเลือก Setup ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้คลิก Register Printer
5. เมื่อหน้าจอ Cancel Setup ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Cancel
แล้ว Printer Setup Utility (Print Center ใน Mac OS X v.10.2.8) และ Canon IJ Network Scanner Selector นั้นจะเริ่มต้นการทำงานขึ้นมา
หากข้อความว่า "You have no printers available." นั้นปรากฏขึ้นมา ให้คลิก Cancel
6. บนกล่องข้อความ Printer List ให้คลิก Add
7. บนกล่องข้อความ Printer Browser ให้คลิก More Printers
8. ให้เลือกตัวเลือก Canon IJ Network ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของท่านในรายการเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Add
หมายเหตุ
 • ชุดตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่ด้านหลังชื่อเครื่องพิมพ์นั้นคือหมายเลข MAC address ของเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นๆ
 • หากตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
– ได้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมทั้งได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ล LAN แล้ว
– ไม่ได้ตั้งค่าให้ตัวเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงไว้ (access control)
– ได้ปิดฟังก์ชั่น firewall ของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทุกตัวลงแล้ว

9. ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าชื่อเครื่องพิมพ์ของท่านนั้นได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการเครื่องพิมพ์แล้ว
10. บนหน้าจอ Canon IJ Network Scanner Selector ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าตัว Canon XXX Network ("XXX" นั้นคือชื่อเครื่องพิมพ์) นั้นได้รับการเลือกไว้ในส่วน TWAIN Data Source Name พร้อมทั้งมีเครื่องหมายถูกปรากฏบนหมายเลข MAC address ของตัวเครื่องพิมพ์ในส่วน Network Device List จากนั้นให้คลิก Exit เพื่อปิดกล่องข้อความดังกล่าวข้างต้น
หากไม่มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมา ให้เลือกหมายเลข MAC address ของตัวเครื่องพิมพ์จากส่วน Network Device List จากนั้นให้คลิก Apply เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ดังกล่าวเป็นเครื่องสแกนเนอร์
หมายเหตุ
 • เพื่อตรวจสอบและยืนยันหมายเลข MAC address ของตัวเครื่องพิมพ์ ให้เรียกแสดงข้อมูลการตั้งค่าทางระบบเครือข่ายของตัวเครื่องพิมพ์ ด้วยการอ้างอิงในส่วน "การเรียกแสดงและการ Initialize การตั้งค่าทางระบบเครือข่าย" ในตัวคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำผู้ใช้งาน
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับวิธีการสแกน โปรดดูในส่วนคำแนะนำผู้ใช้งานและในตัวคู่มือ on-screen เกี่ยวกับคำแนะนำการทำการสแกน

11. หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ MP ให้เริ่มการทำงาน Canon IJ Network Tool เพื่อดำเนินการติดตั้ง (mount) ช่องใส่การ์ดความจำ (Card Slot)

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า