การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากโฟล์เดอร์ [Printers and Faxes] หรือโฟล์เดอร์ [Printers]

อัพเดตครั้งล่าสุด : 26-May-2008
ฉบับที่ : 8200136900

การแก้ไข

  ขั้นตอนในการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากโฟล์เดอร์ [Printers and Faxes] หรือจากโฟล์เดอร์ [Printers] นั้นจะแตกต่างกันออกไป โดยทั่งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นใช้งานอยู่ ให้ศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มการทำงานระบบปฏิบัติการ Windows Vista ขึ้นมา

  2. ให้ทำการล็อกอินเข้าระบบปฏิบัติการ Windows Vista
  หมายเหตุ
  ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบนั้นก็สามารถทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้ด้วยเช่นกัน
  ในกรณีที่ท่านล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ท่านยังคงจำเป็นต้องใช้งานรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งอยู่ดี

  3. ให้เรียกแสดงโฟล์เดอร์ [Printers] ขึ้นมา
  จากเมนู [Start] ให้เลือก [Control Panel] แล้วคลิก [Printer]

  4. คลิก [Add a printer]  5. คลิก [Add a network, wireless or Bluetooth printer]  แล้วขั้นตอนการค้นหาเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

  6. คลิก [The printer that I want isn't listed]  7. เลือก [Select a shared printer by name] (1) จากนั้นให้คลิก [Next] (2)  8. ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการแชร์ไว้จากเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (1) แล้วคลิก [Select] (2)


  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการทำการระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายโดยตรงด้วยการใช้งานเครื่องหมาย "\" ให้ระบุตำแหน่งดังกล่าวในรูปแบบดังนี้ "\\ชื่อเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (ชื่อของเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์)\ชื่อเครื่องพิมพ์"

  9. คลิก [Install driver]


  หมายเหตุ
  หากกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ [User Account Control] ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Continue]

  10. คลิก [Next]


  หมายเหตุ
  ในกรณีที่มีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อื่นไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกการทำงาน [Set as the default printer] นั้นจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งหากท่านต้องการระบุให้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ให้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่อง [Set as the default printer]

  11. หากท่านต้องการทำการพิมพ์ทดสอบ ให้คลิก [Print a test page]  แล้วกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ ร้องขอคำยืนยันนั้นจะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close] เพื่อปิดกล่องดังกล่าวนั้นลง

  12. คลิก [Finish]  เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP/Server 2003

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มการทำงานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Server 2003 ขึ้นมา

  2. ให้ทำการล็อกอินเข้าระบบปฏิบัติการ Windows XP/Server 2003
  หมายเหตุ
  ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบนั้นก็สามารถทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้ด้วยเช่นกัน

  3. ให้เรียกแสดงโฟล์เดอร์ [Printers and Faxes] ขึ้นมา
  จากเมนู [Start] ให้เลือก [Printers and Faxes]
  จากเมนู [Start] ให้เลือก [Control Panel] แล้วคลิก [Printers and Other Hardware] > [Printers and Faxes]

  4. เรียกแสดงหน้าจอการทำงาน [Add Printer Wizard] ขึ้นมา
  คลิก [Add a printer]  ดับเบิ้ลคลิก [Add Printer]  5. คลิก [Next]  6. ให้เลือก [A network printer, or a printer attached to another computer] (1) แล้วคลิก [Next] (2)  7. เลือก [Connect to this printer (or to browse for a printer, select this option and click Next)] (1) จากนั้นให้คลิก [Next] (2)  8. ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการแชร์ไว้จากเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (1) จากนั้นคลิก [Next] (2)


  หมายเหตุ
  • หากกล่องไดอะล็อก บ็อกซ์ [Connect to Printer] ปรากฏขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมา
  • เมื่อต้องการทำการระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายโดยตรงด้วยการใช้งานเครื่องหมาย "\" ให้ระบุตำแหน่งดังกล่าวในรูปแบบดังนี้ "\\ชื่อเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (ชื่อของเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์)\ชื่อเครื่องพิมพ์"

  9. หากหน้าจอการทำงานดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกว่าจะเลือกให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นหรือไม่ (1) จากนั้นให้คลิก [Next] (2)  10. คลิก [Finish]  เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มการทำงานระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ขึ้นมา

  2. ให้ทำการล็อกอินเข้าระบบปฏิบัติการ Windows 2000
  หมายเหตุ
  ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบนั้นก็สามารถทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้ด้วยเช่นกัน

  3. ให้เรียกแสดงโฟล์เดอร์ [Printers] ขึ้นมา
  จากเมนู [Start] ให้เลือก [Settings] > [Printers]

  4. ดับเบิ้ลคลิก [Add Printer]  5. คลิก [Next]  6. ให้เลือก [Network printer] (1) แล้วคลิก [Next] (2)  7. ให้เลือก [Type the printer name, or click Next to browse for a printer] (1) จากนั้นให้คลิก [Next] (2)  8. ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการแชร์ไว้จากเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (1) จากนั้นคลิก [Next] (2)


  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการทำการระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายโดยตรงด้วยการใช้งานเครื่องหมาย "\" ให้ระบุตำแหน่งดังกล่าวในรูปแบบดังนี้ "\\ชื่อเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ (ชื่อของเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์)\ชื่อเครื่องพิมพ์"

  9. ให้เลือกว่าต้องการให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นหรือไม่ (1) จากนั้นคลิก [Next] (2)  10. คลิก [Finish]  เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  "การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

  คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า