การเปลี่ยนตลับหมึก

อัพเดตครั้งล่าสุด : 09-May-2008
ฉบับที่ : 8200114700

การแก้ไข

  เมื่อหมึกหมด ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  สาระสำคัญ
  • เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์ ขอแนะนำให้ท่านใช้ตลับหมึกของแท้ของแคนนอน และไม่แนะนำให้ท่านเปลี่ยนหมึกโดยใช้การเติมหมึก
  • หลังจากที่ท่านถอดตลับหมึกออกมา ให้ทำการเปลี่ยนใส่ตลับใหม่เข้าไปทันที โดยไม่ควรปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปราศจากตลับหมึก
  • ให้เปลี่ยนตลับหมึกโดยใช้ตลับใหม่ หากท่านติดตั้งตลับหมึกที่ใช้งานไปแล้วบางส่วน อาจส่งผลให้หัวฉีดหมึกอุดตัน นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถแจ้งสถานะได้ว่าควรทำการเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อไร
  • หลังจากที่ใส่ตลับหมึก ไม่ควรถอดตลับหมึกออกหรือเปิดฝาทิ้งไว้ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หมึกแห้งได้ และเครื่องพิมพ์อาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องนักเมื่อทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์ ให้ใช้ตลับหมึกภายในระยะเวลา 6 เดือนสำหรับการใช้งานในครั้งแรก หมึกสีอาจถูกใช้งานไปด้วยถึงแม้ว่าท่านจะสั่งพิมพ์งานแบบขาว-ดำ หรือระบุการตั้งค่าการพิมพ์เป็นแบบขาว-ดำก็ตาม โดยหมึกสีนั้นจะถูกใช้งานในระหว่างการทำความสะอาดหัวพิมพ์ (Print Head Cleaning) และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ทางลึก (Print Head Deep Cleaning) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ เมื่อหมึกหมด ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ในทันที

  1. เปิดถาดรองกระดาษ
  (1) โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่องของถาดรองกระดาษแล้วจึงเปิดออกมาอย่างเบาๆ

  2. ตรวจดูว่าได้เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และยกชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ขึ้นมาจนสุด
  ชุดรองรับหัวพิมพ์ (Print Head Holder) จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
  ระวัง
  • ไม่ควรจับหน้าจอ LCD หรือแผงควบคุมการทำงาน (Operation Panel)
  • ไม่ควรจับชุดรองรับหัวพิมพ์เพื่อเลื่อนหรือหยุดการเคลื่อนที่  สาระสำคัญ
  หากชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ถูกเปิดทิ้งไว้นานเกินกว่า 10 นาที ชุดรองรับหัวพิมพ์ (Print Head Holder) จะเคลื่อนที่มาอยู่ทางด้านขวามือ ให้ปิดและเปิดชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ชุดรองรับหัวพิมพ์กลับมาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเหมือนเดิม

  3. เปิดฝาครอบด้านในเครื่องพิมพ์ (Inner Cover)


  ระวัง
  อย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะภายในเครื่องพิมพ์

  4. ถอดตลับหมึกออกเมื่อไฟกระพริบเร็วขึ้น
  (1) กดลงไปที่แถบแล้วถอดตลับหมึกออกมา  (A) ไม่ควรสัมผัสโดนสลักล็อคหัวพิมพ์ (Print Head Lock Lever) ให้ทำการถอดตลับหมึกออกมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  สาระสำคัญ
  • จับตลับหมึกด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหมึกหกเลอะเสื้อผ้าหรือบริเวณโดยรอบ
  • ทิ้งตลับหมึกที่หมดแล้วตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในเรื่องการทิ้งและทำลายขยะจากวัสดุสิ้นเปลือง
  หมายเหตุ
  • ไม่ควรถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับในการเปลี่ยนหมึกแต่ละ ครั้ง ถ้าต้องการเปลี่ยนหมึกมากกว่าหนึ่งตลับให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกทีละตลับ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระพริบของไฟที่ตลับหมึก โปรดดูข้อมูลในส่วน "ข้อมูลทางสถานะของหมึกพิมพ์"

  5. เตรียมการเปลี่ยนตลับหมึก
  (1) แกะตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นให้ดึงแถบสีส้มออกในทิศทางของลูกศร (B) เพื่อไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของฟิล์มป้องกัน (protective film) หลงเหลืออยู่บนช่องอากาศ (C)
  จากนั้นให้ดึงฟิลม์ออกจนหมด (D)
  สาระสำคัญ
  ตรวจสอบดูว่าได้ดึงแถบสีส้มตามแนวออกจนหมดแล้ว หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของแถบสีส้มหลงเหลืออยู่ อาจส่งผลให้หมึกรั่วออกมาเมื่อท่านทำการถอดฝาครอบป้องกันตลับหมึกออก และอาจส่งผลให้หมึกพ่นออกมาอย่างไม่ถูกต้องนักในขณะทำการพิมพ์

  (2) ถอดฝาครอบป้องกันตลับหมึกสีส้มออกจากทางด้านล่างของตลับหมึก
  ทิ้งฝาครอบป้องกันตลับหมึกหลังจากที่ถอดออกมาแล้วในทันที  (E) จับฝาครอบป้องกันตลับหมึกด้วยความระมัดระวังในขณะที่ถอดออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้หมึกหกเลอะใส่นิ้วมือ
  สาระสำคัญ
  • ไม่ควรสัมผัสโดนตัวเชื่อมสัญญาณทางไฟฟ้า (F) บนตลับหมึก เพราะอาจทำให้การทำงานของเครื่องพิมพ์ผิดพลาดหรือไม่สามารถทำการพิมพ์ได้
  • ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าได้นำแผ่นฟิลม์ออกจากตลับหมึกดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอาจส่งผลให้หมึกรั่วออกมาเปื้อนเสื้อผ้าหรือมือของท่านได้
  • ไม่ควรบีบด้านข้างของตลับหมึกเพราะอาจส่งผลให้หมึกรั่วออกมาเปื้อนเสื้อผ้าและมือของท่านได้
  • ไม่ควรติดฝาครอบป้องกันตลับหมึกใส่กลับเข้าไปอีกครั้งหากท่านได้ดึงออกมาแล้ว ให้ทิ้งฝาครอบดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในเรื่องการทิ้งและทำลายขยะจากวัสดุสิ้นเปลือง
  • ไม่ควรสัมผัสโดนช่องทางเดินของหมึกในทันทีหลังจากที่ถอดฝาครอบป้องกันออก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องการพ่นหมึก
  • โปรดระวังอย่าให้หมึกเปื้อนเสื้อผ้าและมือของท่านในระหว่างขั้นตอนการถอดฝาครอบป้องกันตลับหมึกออก

  6. เปลี่ยนใส่ตลับหมึก  (1) ติดตั้งตลับหมึกโดยการเสียบปลายด้านหน้าเข้าไปกับหัวพิมพ์
  (G) ตรวจดูให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ทำการติดตั้งตลับหมึกลงไปนั้นตรงกับที่ระบุไว้บนป้าย
  (2) กดลงไปบน สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนตลับหมึกจนกระทั่งตลับหมึกยึดติดกับช่องใส่หมึกอย่างแน่นหนา
  (3) ไฟบอกสถานะของหมึกจะส่องสว่างเป็นแสงสีแดง
  สาระสำคัญ
  เครื่องพิมพ์จะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะทำการติดตั้งตลับหมึกจนครบทั้งหมด

  7. ปิดฝาครอบด้านในเครื่องพิมพ์ (Inner Cover)


  หมายเหตุ
  ตรวจสอบดูว่าไดทำการปิดฝาครอบด้านในเครื่องพิมพ์ (Inner Cover) เรียบร้อยแล้ว เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าฝาครอบด้านในเครื่องพิมพ์ยังคงเปิดอยู่เนื่องจากไม่สามารถทำการฟีดกระดาษได้อย่างถูกต้องนัก

  8. ค่อยๆปิดชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ลงมา
  ระวัง
  • ให้ใช้มือทั้งสองข้างจับชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) เอาไว้อย่างมั่นคง และระวังอย่าให้นิ้วมือของท่านเข้าไปติดอยู่ข้างในเครื่องพิมพ์
  • ไม่ควรจับหน้าจอ LCD หรือแผงควบคุมการทำงาน (Operation Panel)
  หมายเหตุ
  • หากปรากฏข้อความแสดงการเกิดปัญหาแสดงขึ้นหลังจากที่ปิดชุดสแกน (ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ให้ศึกษาข้อมูลใน "ข้อความแสดงการเกิดปัญหาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD"
  • เมื่อท่านเริ่มทำการพิมพ์หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก กระบวนการทำความสะอาดหัวพิมพ์จะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ควรปฏิบัติการทำงานใดๆจนกว่าขั้นตอนการทำความสะอาดดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ให้ท่านรอจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องพิมพ์

  "การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

  คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า