ท่านสามารถกำหนด Picture Style File ในกล้องได้อย่างไร?

อัพเดตครั้งล่าสุด : 27-Mar-2008
ฉบับที่ : 8200044800

การแก้ไข

Picture Style คืออะไร?
Picture Style File คือ ไฟล์ที่จัดเก็บโดยโปรแกรม Picture Style (ซึ่งมีนามสกุลเป็น ".pf2") โดยให้ภาพถ่ายมีลักษณะพิเศษที่เฉพาะและเหมาะกับลักษณะของการถ่ายภาพ ซึ่งการตั้งค่า Picture Style นั้นมีความแตกต่างกันถึง 6 รูปแบบในตัวกล้อง (Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, และ Monochrome) การตั้งค่าต่างๆจะมีผลต่อภาพถ่ายในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ภาพทะเล, ภาพใบไม้ร่วง, และภาพพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะให้เฉดสีใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากที่สุด หรือโดยการปรับคอนทราสต์ของภาพถ่าย

โปรแกรม Picture Style files สามารถหาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของแคนนอน หรือท่านสามารถสร้าง Picture Style files ได้ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟท์แวร์ Picture Style Editor ที่ให้มาพร้อมกับกล้องของท่าน

การใช้งาน Picture Style files มี 2 วิธีการดังต่อไปนี้:
  • หลังจากดาวน์โหลดภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งาน Picture Style file โดยใช้โปรแกรม Digital Photo Professional หรือซอฟท์แวร์การใช้งานอื่นๆ
  • กำหนดการตั้งค่า Picture Style file ในกล้องของท่านเพื่อให้สามารถใช้งานได้เมื่อทำการบันทึกภาพ
ข้อมูลในส่วนนี้ได้อธิบายถึงวิธีการระบุการตั้งค่า Picture Style file ในกล้องของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

กำหนดการตั้งค่า Picture Style File ในกล้องของท่าน
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ในเรื่องการกำหนดการตั้งค่า Picture Style File ในกล้องของท่าน

1. จัดเก็บ Picture Style file ที่ท่านได้กำหนดการตั้งค่าในกล้องไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Picture Style files สามารถหาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของแคนนอน หรือท่านสามารถสร้าง Picture Style files ได้ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟท์แวร์ Picture Style Editor ที่ให้มาพร้อมกับกล้องของท่าน
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซด์ของแคนนอน รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Picture Style Editor ได้จากคู่มือแนะนำการใช้งาน

2. เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB แล้วเปิดกล้องเพื่อเริ่มการทำงานโปรแกรม EOS Utility
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เมื่อหน้าต่างต่อไปนี้แสดงขึ้น ให้คลิกที่ [Camera settings/Remote shooting]4. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปกล้องและ [Picture Style]5. ในหน้าต่าง Picture Style ที่แสดงขึ้น ให้คลิกที่ [Detail set.]6. ในกล่องข้อความ [Picture Style settings] ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก User Defined มาหนึ่งตัวเลือกจากรายการข้อความใน [Picture Style] (ในที่นี้ได้เลือก [User Defined 1] เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง)
หากท่านได้ทำการตั้งค่า Picture Style file ไว้ในชื่อไฟล์เดียวกัน ข้อมูลการตั้งค่าก่อนหน้านี้จะถูกเขียนทับลงทันที7. คลิกที่ [Open]8. ในกล่องข้อความ [Open] ที่แสดงขึ้น ให้ท่านเลือก Picture Style file (ที่มีนามสกุล ".pf2") จัดเก็บไว้ในเครื่อง จากนั้นให้คลิกที่ [Open]9. ในกล่องข้อความ [Picture Style settings] ที่แสดงขึ้นอีกครั้ง ให้คลิกที่ [Apply]10. เมื่อกำหนดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ [Close]11. ในหน้าต่าง [Picture Style] ที่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง ให้คลิกที่ Picture Style ที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่า
การตั้งค่าที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะถูกนำไปใช้งานกับกล้องและจะปรากฏ [Shooting menu] แสดงขึ้น12. ให้คลิกที่ [Main Window] เพื่อกลับไปยังหน้าต่างหลัก จากนั้นให้คลิกที่ [Quit] เพื่ออกจากโปรแกรม EOS Utility

13. ปิดสวิตช์กล้อง หลังจากนั้นให้ยกเลิกการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB จากกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์

14. เปิดการทำงานของกล้องอีกครั้ง

15. เมื่อกล้องอยู่ในสถานะที่พร้อมทำการถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม < > บนตัวกล้องเพื่อแสดงหน้าต่าง Picture Style บนหน้าจอ LCD
ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่า Picture Style file ที่ได้กำหนดในโปรแกรม EOS Utility ว่าได้ถูกนำมาใช้งานใน [User Def. 1] หรือไม่ขั้นตอนการระบุการตั้งค่า Picture Style file ในกล้องของท่านเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า