อัพเดตครั้งล่าสุด : 26-Nov-2007
ฉบับที่ : 8000793801
ประเภท : มาตรการป้องกันปัญหาของระบบปฏิบัติการ
รายละเอียด : ความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5 และมาตรการป้องกันปัญหา
ความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนเนอร์ซีรี่ย์ CanoScan และระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5 ของ Apple เป็นดังต่อไปนี้
Yes: สามารถใช้งานร่วมกันได้
No: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
-: ไม่มีข้อมูล

<ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของไดร์เวอร์สแกนเนอร์>
ชื่อผลิตภัณฑ์
ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
ไดร์เวอร์สแกนเนอร์
(ScanGear CS / ScanGear)
CanoScan 4400F
Yes *2, *4
CanoScan 5200F
Yes *1, *3
CanoScan 8400F
Yes *1
CanoScan 8600F
Yes *2, *4
CanoScan 8800F
Yes *2, *4
CanoScan 9950F
Yes *1
CanoScan LiDE 25
Yes *1, *3
CanoScan LiDE 35
Yes *1
CanoScan LiDE 60
Yes *1, *3
CanoScan LiDE 70
Yes *2, *4
CanoScan LiDE 90
Yes *2, *4
CanoScan LiDE 500F
Yes *1, *3
CanoScan LiDE 600F
Yes *2, *4
CanoScan LiDE 600F
Yes *2, *4
- ไม่รองรับการทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
- ในการที่จะใช้งานไดร์เวอร์สแกนเนอร์ จำเป็นที่จะต้องใช้งานแอพพลิเคชั่นที่รองรับไดร์เวอร์ TWAIN หรือซอฟท์แวร์ยูทิลิตี้ร่วมไปด้วยเช่นกัน
(ข้อควรจำ)
ข้อจำกัดเพิ่มเติมเมื่อใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5
*1: ไดร์เวอร์สแกนเนอร์ (ScanGear CS) ที่ได้รับการบรรจุมาในตัวแผ่น CD-ROM ที่มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ นั้นไม่รองรับการทำงานกับ Universal Binary ดังนั้นขอให้แน่ใจว่าได้ทำการดาวน์โหลดไดร์เวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งาน
*2: ให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งาน
*3: ScanGear Starter ที่ได้รับการบรรจุไว้ในตัวไดร์เวอร์สแกนเนอร์ นั้นไม่รองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5 ดังนั้นขอให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่รองรับการทำงานกับไดร์เวอร์ TWAIN หรือใช้งานซอฟท์แวร์ยูทิลิตี้
*4: เมื่อทำการเลือกใช้งานตัวเลือก "Input Method" ไว้ในส่วนการตั้งค่า "International" ของระบบปฏิบัติการ แล้วทำการติดตั้งด้วยการใช้งานแผ่น CD-ROM ที่มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ การติดตั้งดังกล่าวนั้นอาจหยุดลงกลางคันได้

<ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของยูทิลิตี้>
ชื่อผลิตภัณฑ์
ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
CanoScan Toolbox
MP Navigator EX
CanoScan 4400F
No *1, *3
-
CanoScan 5200F
No *1, *3
-
CanoScan 8400F
No *1, *3
-
CanoScan 8600F
No *1, *3
-
CanoScan 8800F
-
No *2, *4
CanoScan 9950F
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 25
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 35
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 60
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 70
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 90
-
No *2, *4
CanoScan LiDE 500F
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 500FV
No *1, *3
-
CanoScan LiDE 600F
No *1, *3
-

(ข้อควรจำ)
ข้อจำกัดเพิ่มเติมเมื่อใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.5
*1: ยูทิลิตี้ (CanoScan Toolbox) ที่ได้รับการบรรจุมาในตัวแผ่น CD-ROM ที่มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ นั้นไม่รองรับการทำงานกับ Universal Binary ดังนั้นขอให้แน่ใจว่าได้ทำการดาวน์โหลดยูทิลิตี้เวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งาน
*2: ให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งาน
*3: ปัญหาที่ไม่สามารถทำการสแกนจากตัว CanoScan Toolbox หรือการสแกนไม่เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะได้ทำการกดปุ่ม EZ บนตัวเครื่องสแกนเนอร์ไปแล้ว อาจเกิดขึ้นได้ ยูทิลิตี้เวอร์ชั่นที่มีมาตรการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นั้นจะเริ่มได้รับการจัดทำและเผยแพร่ออกมาในตอนปลายเดือนพฤศจิกายน
*4: ปัญหาที่ไม่สามารถทำการสแกนจากตัว MP Navigator EX หรือการสแกนไม่เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะได้ทำการกดปุ่ม EZ บนตัวเครื่องสแกนเนอร์ไปแล้ว อาจเกิดขึ้นได้ ให้ทำการดาวน์โหลดตัวซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งาน

<แอพพลิเคชั่นอื่นๆที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ได้รับการบรรจุมาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์>
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ได้รับการบรรจุมาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อไปยังผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นต่างๆเหล่านั้น

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า