อัพเดตครั้งล่าสุด : 27-Aug-2007
ฉบับที่ : 8000667001
ประเภท : การสแกน
รายละเอียด : วิธีทำการสแกน
วิธีสแกนภาพและเอกสารต่างๆ (วินโดวส์ / แมค โอเอส เอ็กซ์)

สามารถทำการสแกนนิตยสาร ภาพ และเอกสารต่างๆที่วางอยู่บนแผ่นกระจกที่ใช้วางงานสแกน (platen glass) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MP Navigator EX ได้


<กระบวนการปฏิบัติ>

ข้อควรจำ:
คำอธิบายด้านล่างนี้แสดงไว้ประกอบกับการยกตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่น MP Navigator EX 1.0 สำหรับวินโดวส์

ข้อควรจำ:
ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้ว

1. เปิดแอพพลิเคชั่น MP Navigator EX ขึ้นมา

2. คลิกที่ตัวเลือก Photos/Documents (Platen) ที่อยู่บนแถบ Scan/Import

- หน้าต่างที่ท่านเห็นนั้นอาจแตกต่างออกไปได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

3. หน้าต่าง Photos/Documents (Platen) จะปรากฏขึ้นมา

4. ให้วางหน้าเอกสารที่ต้องการทำการสแกนลงไปบนแผ่นกระจก แล้วจากนั้นให้เลือกรูปแบบกระดาษที่ต้องการใช้งาน (Document Type)
ให้วางเอกสารที่ต้องการทำการสแกนให้สอดคล้องกับรูปแบบของเอกสารนั้น ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูในตารางด้านล่าง

รูปแบบเอกสาร (Document Type)
วิธีการวางเอกสาร
ภาพถ่ายสี
วางเอกสารรูปแบบนี้ให้ห่างจากขอบของกระจกวางงานสแกนประมาณ 3/8 นิ้ว (1 ซม.) หรือมากกว่านั้น
ภาพถ่ายขาวดำ
เอกสารสี
ให้วางเอกสารรูปแบบนี้โดยให้ขอบของเอกสารนั้นชิดเข้ากับขอบของแผ่นกระจกสแกนที่มีเครื่องหมายลูกศร
เอกสารขาวดำ
นิตยสาร(พิมพ์สี)
เอกสารประเภทข้อความ (Text(OCR))


ข้อควรจำ:
ให้เลือกตัวเลือก Text(OCR) ถ้าท่านต้องการแปลงข้อมูลรูปภาพ (image data) ของลายมือต้นฉบับ (original handwriting) หรือตัวอักษรที่พิมพ์ขึ้นมา (printed letters) ให้อยู่ในรูปของข้อมูลประเภทข้อความ (text data) ผ่านการใช้งานซอฟท์แวร์ OCR

5. ให้คลิกที่ Specify ถ้าท่านต้องการระบุการตั้งค่าอื่นๆ


6. ให้คลิก Scan เพื่อเริ่มทำการสแกน

7. เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น กล่องข้อความ Scan Complete จะปรากฏขึ้นมาให้ทำการเลือกตัวเลือก Scan หรือ Exit ให้ท่านเลือก Scan ถ้าต้องการสแกนเอกสารอื่นต่อไป หรือให้เลือก Exit เพื่อจบการทำงาน
เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ภาพที่เครื่องพิมพ์สแกนออกมาจะปรากฏขึ้นมาในบริเวณ Thumbnail List

8. ให้ทำการปรับแต่งภาพที่สแกนออกมาตามแต่ต้องการ
ในกรณีที่มีภาพที่เครื่องสแกนออกมาหลายภาพ ให้ทำการเลือกภาพที่ท่านต้องการทำการปรับแต่งก่อน (ภาพที่ถูกเลือกจะได้รับการเน้นด้วยกรอบสีส้ม)

9. ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกภาพที่ท่านต้องการจะทำการบันทึกไว้แล้ว จากนั้นให้คลิกที่ Save หรือ Save as PDF file


9-1. เมื่อได้เลือกตัวเลือก Save:
กล่องข้อความ Save จะปรากฏขึ้นมา ให้ระบุโฟลเดอร์ปลายทางที่ท่านต้องการบันทึก ระบุชื่อไฟล์และรูปแบบไฟล์
จากนั้นให้คลิก Save


ข้อควรจำ:
ท่านจะไม่สามารถเลือกตัวเลือก JPEG/Exif ได้ถ้ารูปแบบเอกสาร (Document Type) นั้นเป็น Text (OCR)

9-2. เมื่อเลือกตัวเลือก Save as PDF file:
กล่องข้อความ Save as PDF file จะปรากฏขึ้นมา ให้ระบุรูปแบบไฟล์ ชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ปลายทาง จากนั้นให้คลิกที่ Save


ให้ทำการเลือกจากรูปแบบไฟล์ PDF ดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก PDF
เมื่อได้ทำการเลือกภาพที่เครื่องพิมพ์สแกนออกมาหลายๆภาพไว้ ภาพแต่ละภาพจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ PDF แยกออกจากกัน
ตัวเลือก PDF(Multiple Pages)
ภาพที่เครื่องพิมพ์สแกนออกมาที่ได้ทำการเลือกไว้หลายๆภาพนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว
ตัวเลือก PDF(Add Page)
ภาพที่เครื่องพิมพ์สแกนออกมาที่ท่านได้เลือกไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์ PDF ที่ท่านได้ทำการระบุ โดยภาพที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะเพิ่มเข้าไปที่ท้ายไฟล์ PDF ที่ท่านได้ทำการระบุ ท่านไม่สามารถทำการเรียงหน้าใหม่ไฟล์ PDF ที่ท่านได้ทำการเพิ่มภาพเข้าไปได้
ข้อควรจำ:
ท่านสามารถเลือกใช้งานไฟล์ PDF ได้จากไฟล์ที่สร้างขึ้นจากแอพพลิเคชั่น MP Navigator EX, MP Navigator หรือ CanoScan Toolbox เท่านั้น ท่านไม่สามารเลือกใช้งานไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นจากแอพพลิเคชั่นอื่นได้ ทั้งนี้ไฟล์ PDF ที่ได้รับการแก้ไขจากแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นก็ไม่สามารถเลือใช้งานได้เช่นกัน

ข้อควรจำ:
ตัวเลือก PDF ( Multiple Pages ) นั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านได้ทำการเลือกภาพที่เครื่องพิมพ์สแกนออกมาหลายๆภาพไว้

เสร็จสิ้นการสแกน

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า