อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000646801
ประเภท : การถ่ายเอกสาร
รายละเอียด : ขั้นตอนในการถ่ายเอกสาร
ขั้นตอนในการถ่ายเอกสาร

มีสองวิธี (ความเร็วปกติ / ความเร็วสูง) ในการถ่ายเอกสาร
ฟังก์ชั่น "Fit to Page" ทำให้ท่านสามารถทำการถ่ายเอกสารภาพถ่ายแบบไม่มีขอบได้
สามารถถ่ายเอกสารได้สูงสุด 20 แผ่นต่อ 1 ครั้ง

< การถ่ายเอกสารแบบปกติ >
1. เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์และถาดกระดาษขาออก
2. บรรจุกระดาษลง Auto sheet feeder ในแนวตั้ง
การทำสำเนา 01-19 แผ่น
:
ให้ใส่กระดาษ (01-19) แผ่นใน auto sheet feeder ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทำสำเนา 15 แผ่น ให้ใส่กระดาษ 15 แผ่นใน auto sheet feeder
การทำสำเนา 20 แผ่น
:
ให้ใส่กระดาษ 20 แผ่นใน auto sheet feeder
3. ยกฝาครอบเอกสารขึ้นแล้ววางเอกสารบนแผ่นกระจก
ข้อควรจำ:
- ไม่ต้องคำนึงถึงขนาดเอกสาร ให้วางในแนวนอน
- วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนแผ่นกระจก
- วางเอกสารให้ตรงตามสัญลักษณ์เส้นตรง (แสดงด้วยลูกศร) ที่มุมล่างขวาของแผ่นกระจก
หมายเหตุ:
เครื่องไม่สามารถสแกนบริเวณที่น้อยกว่า 3 มม. จากขอบด้านหน้าและด้านขวาของแผ่นกระจกได้

< 1 > สัญลักษณ์เส้นตรง

4. ค่อยๆปิดฝาครอบเอกสารลงมา
5. กดปุ่ม Paper เพื่อเลือกขนาดและชนิดกระดาษ
6. เลือกจำนวนสำเนา
01 - 09 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดงจำนวนที่ต้องการทำสำเนาบน LED
10 - 19 สำเนา *
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
20 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
* หลังจากทำการถ่ายเอกสารเสร็จ < E > และ < 2 > จะแสดงสลับกันบน LED ให้กดปุ่ม Stop/Reset เพื่อออกมา
7. ถ้าต้องการเริ่มถ่ายเอกสาร กดปุ่ม Color หรือ Black
ข้อควรจำ:
ถ้าต้องการยกเลิกการถ่ายเอกสาร กดปุ่ม Stop/Reset

< การถ่ายเอกสารด้วยความเร็วสูง >
ข้อควรจำ:
การถ่ายเอกสารด้วยความเร็วสูงเหมาะสำหรับเอกสารที่มีแต่อักขระเท่านั้น
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จากขั้นตอนข้างต้นใน < การถ่ายเอกสารแบบปกติ >
2. กดปุ่ม Paper เพื่อเลือกกระดาษ A4 หรือ Letter
3. เลือกจำนวนสำเนา
01 - 09 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดงจำนวนที่ต้องการทำสำเนาบน LED
10 - 19 สำเนา *
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
20 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
* หลังจากทำการถ่ายเอกสารเสร็จ < E > และ < 2 > จะแสดงสลับกันบน LED ให้กดปุ่ม Stop/Reset เพื่อออกมา
4. กดปุ่ม Color หรือ Black ค้างนานกว่าสองวินาที
เมื่อจำนวนสำเนาใน LED เปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้ง ให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม
เครื่องจะเริ่มถ่ายเอกสารด้วยความเร็วสูง
ข้อควรจำ:
ถ้าต้องการยกเลิกการถ่ายเอกสาร ให้กดปุ่ม Stop/Reset

< การถ่ายเอกสารแบบ Fit-to-Page >
ข้อควรจำ:
- ลักษณะนี้ทำให้ท่านสามารถทำสำเนาภาพด้วยขนาดที่ท่านกำหนดโดยการลดหรือขยายภาพโดยอัตโนมัติ
- ขนาดอาจไม่ถูกตรวจจับขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสาร ในกรณีนี้ ให้ทำสำเนาผ่าน MP Navigator
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-4 ข้างต้นใน < การถ่ายเอกสารแบบปกติ >
2. กดปุ่ม Paper เพื่อเลือกขนาดและชนิดกระดาษ
ข้อควรจำ:
- ถ้าท่านเลือก Photo Paper เครื่องจะทำสำเนาทั้งภาพโดยไม่มีขอบ
- ถ้าท่านเลือกกระดาษขนาด A4 หรือ Letter ท่านจะสามารถทำสำเนาด้วยความเร็วสูงได้
3. เลือกจำนวนสำเนา
01 - 09 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดงจำนวนที่ต้องการทำสำเนาบน LED
10 - 19 สำเนา *
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
20 สำเนา
:
กดปุ่ม [ + ] เพื่อแสดง < F > บน LED
< F > อยู่หลัง < 9 >
* หลังจากทำการถ่ายเอกสารเสร็จ < E > และ < 2 > จะแสดงสลับกันบน LED ให้กดปุ่ม Stop/Reset เพื่อออกมา
4. กดปุ่ม Fit to Page เพื่อให้ไฟ Fit-to-Page สว่าง
ข้อควรจำ:
ถ้าต้องการยกเลิกการทำสำเนา Fit-to-Page ให้กดปุ่ม Fit-to-Page อีกครั้ง
5. ถ้าต้องการเริ่มการทำสำเนาแบบ Fit-to-Page ให้กดปุ่ม Color หรือ Black
ข้อควรจำ:
ถ้าต้องการยกเลิกการทำสำเนา ให้กดปุ่ม Stop/Reset

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า