อัพเดตครั้งล่าสุด : 27-Aug-2007
ฉบับที่ : 8000640101
ประเภท : ปัญหาทางการพิมพ์
รายละเอียด : การพิมพ์แบบไร้ขอบ
วิธีการตั้งค่าการพิมพ์แบบไร้ขอบผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (วินโดวส์)

การตั้งค่าการพิมพ์แบบไร้ขอบผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะช่วยให้ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นสามารถทำการพิมพ์แบบไร้ขอบได้

ข้อควรจำ:
สร้างข้อมูลสำหรับทำการพิมพ์แบบไร้ขอบให้เต็มขอบเขตของหน้ากระดาษ
ถ้าท่านใช้งานซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นที่สามารถตั้งค่าขอบกระดาษ (margins) ได้ ให้ตั้งค่าดังกล่าวไว้ที่ 0 มม.


< กระบวนการปฏิบัติ >

1. ในหน้าต่างการพิมพ์ (Print window) ของตัวซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น ให้เลือกที่ Properties

ข้อควรจำ:
ให้อ้างอิงถึงคู่มือของตัวซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อดูวิธีเรียกดูหน้าต่างการพิมพ์ (Print window)

2. หน้าต่าง Printing Preferences จะปรากฏขึ้นมา

3. ให้คลิกที่แถบ Page Setup แล้วจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ตัวเลือก Borderless Printing

*หน้าจอนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

4. ข้อความร้องขอคำยืนยันจะปรากฏขึ้นมา
ให้ตรวจดูรายละเอียดของเนื้อหาของข้อความแล้วคลิกที่ OK

ข้อควรจำ:
ถ้าท่านเลือกใช้งานกระดาษที่เครื่องพิมพ์นั้นไม่แนะนำให้ใช้งานไว้ จะมีข้อความที่แนะนำให้ทำการเลือกสื่อการพิมพ์ใหม่ปรากฏขึ้นมา
ให้เลือกสื่อการพิมพ์ที่เหมาะสมแล้วคลิกที่ OK

5. ในกรณีที่ท่านต้องการปรับค่าการขยายภาพ (amount extending off the paper) ให้ท่านลากบาร์เลื่อน (slide bar) ในส่วน Amount of Extension
(รายละเอียดเกี่ยวกับค่าการขยายภาพ โปรดดูในส่วน< ข้อมูลอ้างอิง > ด้านล่าง)

6. เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้คลิก OK

7. เมื่อหน้าต่าง Print ของซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการพิมพ์ต่อไป

เสร็จสิ้นการตั้งค่าการพิมพ์แบบไร้ขอบผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์< ข้อมูลอ้างอิง >

ในการทำการพิมพ์แบบไร้ขอบนั้น ภาพที่จะใช้ทำการพิมพ์จะถูกขยายภาพขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นบริเวณขอบภาพจะไม่ได้รับการพิมพ์เนื่องจากการขยายภาพที่กล่าวไว้ข้างต้นจะทำให้ภาพที่อยู่บริเวณขอบนั้นถูกขยายออกไปเกินกระดาษที่จะใช้ทำการพิมพ์

การพิมพ์ปกติ
ภาพต้นฉบับ
ผลลัพท์

การพิมพ์แบบไร้ขอบ
ภาพต้นฉบับ
ขยาย
ผลลัพท์
(ส่วนที่แสดงเป็นสีไว้นั้นจะไม่ได้รับการพิมพ์)

ค่าของภาพที่ถูกขยายออกไปให้เต็มหน้ากระดาษนั้น (โปรดดูในส่วน "A" ในแผนภูมิด้านล่าง) เรียกว่าค่าการขยายภาพ (amount of extension) ค่าดังกล่าวนี้นั้นสามารถทำการปรับแต่งได้ด้วยการเลื่อนบาร์เลื่อน (slide bar)
ท่านสามารถลดค่าการขยายภาพได้ด้วยการเลื่อนบาร์ไปทางด้านซ้าย แต่ถ้าท่านลดค่าดังกล่าวนี้มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดกรอบของภาพขึ้นมาบนผลงานพิมพ์ของท่านได้
ในทางกลับกัน ถ้าท่านเลื่อนบาร์ไปทางขวาก็จะเป็นการเพิ่มค่าการขยายภาพขึ้น
ขอแนะนำให้ท่านทำการทดลองพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์จริง


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า