อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000617101
ประเภท : ไฟเครื่องกระพริบ (หรือสว่าง)
รายละเอียด : ไฟเครื่องกระพริบสีส้ม
รายการแสดงของไฟ power
ไฟ power จะกระพริบได้ 3 แบบตามสภาวะของเครื่องพิมพ์ ดังจะได้อธิบายด้านล่างนี้
หลังจากทราบการแสดงของไฟ power แล้วให้แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม
<หลังจากไฟ power เป็นสีเขียวแล้วกระพริบสีส้ม>
สำหรับการแสดงไฟกระพริบสีส้ม ดูตารางที่ 1 ด้านล่าง
(ภาพด้านล่างแสดงไฟกระพริบสีส้ม 2 ครั้ง)
<ไฟกระพริบสีเขียวและสีส้มสลับกัน>
เมื่อไฟกระพริบสีเขียวและสีส้มสลับกัน อาจมี error ขอให้แก้ไขแสดงขึ้น
ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วถอดปลั๊กออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่อีกครั้ง แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
<ไฟ power สว่างสีเขียวสีเดียว>
ถ้าไฟ power กระพริบสีเขียวสีเดียว หมายถึงเครื่องพิมพ์กำลังทำงานอยู่
ถ้าฝาครอบเปิดอยู่ ให้ปิดฝาครอบ
เมื่อเครื่องทำงานเสร็จสิ้น ไฟ power จะกลับมาเป็นสีเขียวดังเดิม
ตาราง 1. รายการไฟกระพริบสีส้ม
จำนวนการกระพริบ
สาเหตุ
การแก้ไข
2 ครั้ง
ไม่มีกระดาษ/ กระดาษไม่้ป้อนเข้าไป
1) ถ้าท่านไม่ได้ใส่หรือป้อนกระดาษ (ในตัวป้อนกระดาษหรือใน cassette) ให้ใส่กระดาษให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Resume/Cancel
2) กดสวิตซ์ Paper Feed เพื่อเลือกแหล่งป้อนกระดาษ จากนั้นให้กดปุ่ม Resume/Cancel
3 ครั้ง
ถาดกระดาษออกปิดอยู่
เปิดถาดกระดาษออก
กระดาษติดเครื่อง
ถ้าถาดกระดาษออกเปิดอยู่ กระดาษอาจจะติดเครื่องได้ ให้ดึงกระดาษที่ติดเครื่องออก จากนั้นให้ใส่กระดาษให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Resume/Cancel
4 ครั้ง
ตลับหมึกหมึกหมด
การกดปุ่ม Resume/Cancel จะทำให้ท่านสามารถพิมพ์ต่อไปด้วยหมึกที่ยังเหลืออยู่ได้อีกสักพัก แต่เมื่อทำการพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ท่านเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ทันที เพราะถ้าท่านพิมพ์หลังจากที่หมึกหมดแล้ว เครื่องอาจจะเสียหายได้
5 ครั้ง
ไม่ได้ใส่หัวพิมพ์
ใส่หัวพิมพ์แล้วปรับระดับหัวพิมพ์
หัวพิมพ์เสีย
ถ้าท่านใส่หัวพิมพ์ไว้แล้ว ให้ถอดหัวพิมพ์ออกแล้วตรวจดูว่าที่บริเวณสัมผัสของหัวพิมพ์สะอาดดีหรือไม่ แล้วจึงค่อยใส่หัวพิมพ์เข้าไปใหม่
ถ้าเครื่องพิมพ์ยัง error อยู่อาจเป็นไปได้ว่าหัวพิมพ์มีความเสียหาย
6 ครั้ง
ฝาครอบด้านในเปิดในระหว่างทำการพิมพ์
ปิดฝาครอบด้านในแล้วกดปุ่ม Resume/Cancel บนเครื่องพิมพ์
อย่าเปิดหรือปิดฝาครอบด้านในในระหว่างทำการพิมพ์ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์อาจได้รับความเสียหาย
8 ครั้ง
ตัวซับหมึกใกล้เต็ม *1
กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไขปัญหา
รอสักครู่ การพิมพ์จะดำเนินต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตัวซับหมึกเต็ม ท่านจะไม่สามารถพิมพ์ได้เลย ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนตัวซับหมึกตัวใหม่
9 ครั้ง
ไม่ได้เลือกโหมด PictBridge
เมื่อท่านจะพิมพ์ด้วยกล้องที่รองรับ PictBridge กล้องบางรุ่นกำหนดให้ท่านต้องตั้งค่ากล้องในโหมดการพิมพ์ PictBridge ก่อนที่จะเชื่อมต่อกล้องเข้าเครื่องพิมพ์ และเมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องเข้าเครื่องพิมพ์แล้วท่านก็ต้องเปิดกล้องหรือเลือกโหมด Play เองอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่คู่มือคำแนะนำของกล้อง
เวลาผ่านไปโดยที่กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอไม่มีการตอบรับ
ถอดสายเคเบิลออก จากนั้นกดปุ่ม Resume/Cancel บนเครื่องพิมพ์ แล้วเสียบสายเคเบิลเข้าไปใหม่
กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอไม่รองรับการพิมพ์โดยตรง
ถ้าเครื่องยัง error อยู่อาจเป็นไปได้ว่ากล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่เครื่องพิมพ์ไม่รองรับถูกเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ ให้ใช้กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่เครื่องพิมพ์รองรับ
10 ครั้ง
ทำการพิมพ์แบบ 2 ด้านไม่ได้
กระดาษที่ท่านใช้อาจใช้พิมพ์แบบ 2 ด้านไม่ได้
กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อให้กระดาษออกมาจากเครื่องพิมพ์ก่อน แล้วค่อยใช้กระดาษด้านหน้าของแผ่นต่อไปทำการพิมพ์
เมื่อมี error นี้เกิดขึ้น ข้อมูลสำหรับพิมพ์ในกระดาษด้านหลังของกระดาษแผ่นที่กำลังพิมพ์อยู่นี้จะไม่ถูกพิมพ์ออกมา
11 ครั้ง
การปรับระดับหัวพิมพ์อัตโนมัติเสีย
1) ท่านอาจจะใส่กระดาษที่ไม่ใช่ขนาด A4 หรือletter เข้าไปในตัวป้อนกระดาษ
กปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไข error แล้วให้ใส่กระดาษขนาด A4 หรือ letter เข้าไป
2) ตลับหมึกอาจจะหมึกหมดหรือท่านใส่ตลับหมึกไม่ถูกต้อง
เปลี่ยนตลับหมึก หรือใส่ตลับหมึกให้ถูกต้อง
3) กระบอกพ่นของเครื่องพิมพ์อาจจะอุดตัน ให้กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไข error พิมพ์ nozzle check pattern ออกมาแล้วตรวจดูสภาพของหัวพิมพ์
4) มีแสงส่องมาโดนช่องกระดาษออกของเครื่องพิมพ์มาก
กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไข error แล้วนำเครื่องพิมพ์ไปวางไว้ในที่ที่ช่องกระดาษออกของเครื่องพิมพ์จะไม่ถูกแสง
ถ้าท่านดำเนินการแก้ไขตามนี้แล้ว แต่เครื่องยัง error ให้กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไข error จากนั้นให้ปรับระดับหัวพิมพ์เอง
* ตัวซับหมึกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ที่ทำหน้าที่ดูดซับหมึกที่ใช้ไปในการทำงาน เช่นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
ถ้าข้อผิดพลาดนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ให้เปลี่ยนตัวซับหมึกตัวใหม่และนำเครื่องพิมพ์เข้าตรวจสภาพ

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า