อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000548305
ประเภท : กระดาษติด/ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษ
รายละเอียด : การเก็บรักษากระดาษ
การเก็บรักษากระดาษ

คุณภาพของกระดาษอาจแย่ถ้าท่านเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องแม้ว่ากระดาษจะมีคุณลักษณะปกติก็ตาม กระดาษที่ไม่ดีสามารถเป็นสาเหตุให้มีปัญหาในการ Feed กระดาษ และกระดาษติดได้ และอาจลดคุณภาพในการพิมพ์
ให้สังเกตคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อเก็บรักษากระดาษ :

สิ่งสำคัญ :
ก. เก็บรักษากระดาษให้ห่างจากความชื้นเพราะคุณภาพกระดาษจะแย่ในที่ที่มีความชื้น
ข. วัสดุห่อหุ้มกระดาษจะช่วยให้กระดาษไม่แห้งจนเกินไป ให้เก็บรักษากระดาษในวัสดุดังกล่าวจนกว่าท่านจะนำมาใช้ ให้เก็บรักษากระดาษที่ยังไม่ใช้ในวัสดุห่อหุ้ม
ค. เก็บรักษากระดาษบนพื้นผิวที่ราบเรียบ
ง. อย่าเก็บรักษากระดาษบนพื้นที่มีน้ำหรือความชื้น
จ. อย่าเก็บรักษากระดาษในที่ที่ทำให้กระดาษโค้งงอหรือเกิดรอยพับ
ฉ. อย่าเก็บรักษากระดาษในแนวตั้งหรือเก็บรักษากระดาษกองละจำนวนมากเกินไป
ช. อย่าเก็บรักษากระดาษในที่ที่มีแสงส่องมาโดยตรงหรือความชื้นสูง
ซ. ถ้าบริเวณที่จัดเก็บกระดาษและบริเวณที่ทำงานมีความชื้นและอุณหภูมิต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด ให้จัดเก็บกระดาษลงหีบห่อในบริเวณที่ทำงานอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนทำการพิมพ์เพื่อให้เกิดการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ เมื่อกระดาษเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ต่างกันมาก กระดาษอาจโค้งงอหรือเกิดรอยพับ

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า