อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000501801
ประเภท : ปัญหาในการพิมพ์
รายละเอียด : วิธีการพิมพ์
วิธีการแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตัน (Mac OS X)

ถ้างานพิมพ์มีสีจางหรือเกิดเป็นรอยเส้น อาจเป็นไปได้ว่าหัวฉีดอุดตัน
ให้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำความสะอาดหัวพิมพ์ (Cleaning) หรือการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบ deep (Deep cleaning)
ท่านสามารถตรวจสอบผลการทำความสะอาดได้จาก Nozzle Check Pattern

ให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตันตามวิธีการด้านล่าง


ข้อควรจำ:
ถ้าหลังจากทำ Deep Cleaning แล้ว ใน Nozzle Check Pattern ยังปรากฏลายเส้นอยู่ หัวพิมพ์อาจได้รับความเสียหาย


< ขั้นตอน >

หมายเหตุ:
- เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ :
- ให้ตรวจสอบก่อนว่าไม่มีงานพิมพ์ค้างอยู่ จากนั้นให้เปิดโปรแกรม IJ Printer Utility ขึ้นมา

ที่หน้าต่าง IJ Printer Utility จะมีรายการ Cleaning, Deep Cleaning และ Nozzle Check
วิธีการเปิดโปรแกรม IJ Printer Utility

1. เปิด Applications, Utilities แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน Printer Setup Utility

ข้อควรจำ:
ชื่อ Printer Setup Utility อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่นของ Mac OS X
ถ้าคอมพิวเตอร์ใช้ Mac OS X เวอร์ชั่นต่ำกว่า 10.3.x ให้ดับเบิลคลิกที่ Print Center

2. ที่ Printer List ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ แล้วคลิก Utility ในแถบ toolbar

ข้อควรจำ:
ถ้าไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์แสดงขึ้นมา ให้คลิก Add เพื่อให้เครื่องทำการค้นหาเครื่องพิมพ์

3. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ใน Printer List อีกครั้ง แล้วคลิก Maintenance

ข้อควรจำ:
ถ้าชื่อเครื่องพิมพ์ยังไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบดูว่าท่านได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว จากนั้นให้เลือกการรูปแบบการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ในเมนูป๊อบอัพ Printer List

4. หน้าต่าง IJ Printer Utility จะแสดงขึ้นมา

5. ดูวิธีการพิมพ์ Nozzle Check Pattern ที่ < วิธีการพิมพ์ Nozzle Check Pattern >
ดูวิธีการทำความสะอาดที่ < วิธีการทำความสะอาด >
ดูวิธีการทำความสะอาดแบบ Deep ที่ < วิธีการทำความสะอาดแบบ Deep >
< วิธีการพิมพ์ Nozzle Check Pattern >

1. ในเมนูป๊อบอัพ ให้เลือก Test Print

- The layout varies depending on the printer you are using.

2. คลิกที่ไอคอน Nozzle Check

- The layout varies depending on the printer you are using.

3. ใส่กระดาษขนาด A4 หรือ letter ในแหล่งนำเข้ากระดาษที่ได้เลือกไว้ที่ Paper Feed Switch
จากนั้นคลิก Print Check Pattern

ข้อควรจำ:
เมื่อคลิก Initial Check Items รายการให้ตรวจสอบใน Nozzle Check จะแสดงขึ้นมา


4. เครื่องจะเริ่มพิมพ์ Nozzle check pattern

5. ดูผล nozzle check pattern ที่พิมพ์ออกมา

ผลการพิมพ์ปกติ:
หมึกดำ: เส้นในตารางไม่ขาดๆหายๆ
หมึกสี: ไม่มีรอยเส้นสีขาวใน pattern


ผลการพิมพ์มีปัญหา:

< กรณี A >
ไม่มีสีถูกพิมพ์ออกมา (เครื่องพิมพ์กระดาษเปล่าออกมา)

< กรณี B >
มีสีบางสีไม่ถูกพิมพ์ออกมา (ในตัวอย่างนี้ หมึกสีดำไม่ถูกพิมพ์ออกมา)


< กรณี C >
เส้นสีดำขาดหายไปบางช่วง


< กรณี D >
มีรอยเส้นสีขาวใน pattern สีบางสี


6. ดูว่า pattern ปกติหรือมีปัญหา แล้วปฏิบัติดังนี้ :

ถ้าผลการพิมพ์ปกติ:
คลิก Quit

ถ้าผลการพิมพ์มีปัญหา:
คลิก Cleaning

< วิธีการทำความสะอาด >

1. ที่เมนูป๊อบอัพของหน้าต่าง IJ Printer Utility ให้เลือก Cleaning

2. คลิก Cleaning

3. เลือกกลุ่มหมึกที่ต้องการทำความสะอาด แล้วคลิก OK

ข้อควรจำ:
- เครื่องต้องใช้หมึกในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ดังนั้นให้ทำความสะอาดเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- เมื่อคลิก Initial Check Items รายการให้ตรวจสอบใน Nozzle Check จะแสดงขึ้นมา


4. เครื่องจะเริ่มการทำความสะอาด
ห้ามดำเนินการใดๆจนกว่าเครื่องจะทำความสะอาดเสร็จ

5. หลังจากเครื่องทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ Nozzle Check Pattern ออกมา
ใส่กระดาษขนาด A4 หรือ letter ในแหล่งนำเข้ากระดาษที่ได้เลือกไว้ที่ Paper Feed Switch

6. คลิก Print Check Pattern

ข้อควรจำ:
เมื่อคลิก Initial Check Items รายการให้ตรวจสอบใน Nozzle Check จะแสดงขึ้นมา


7. เมื่อเครื่องพิมพ์ Nozzle Check Pattern ออกมาแล้ว ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 5 < วิธีการพิมพ์ Nozzle Check Pattern > เพื่อตรวจดูว่าหัวฉีดมีการอุดตันหรือไม่
< วิธีการทำความสะอาดแบบ Deep >

1. ที่เมนูป๊อบอัพของหน้าต่าง IJ Printer Utility ให้เลือก Cleaning

2. คลิกที่ Deep Cleaning

3. เลือกกลุ่มหมึกที่ต้องการทำความสะอาดแบบ Deep แล้วคลิก OK

หมายเหตุ:
เครื่องต้องใช้หมึกในการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบ Deep มากกว่าปกติ ดังนั้นให้ทำความสะอาดก็ต่อเมื่อการทำความสะอาดแบบธรรมดาใช้ไม่ได้ผลเท่านั้น

ข้อควรจำ:
เมื่อคลิก Initial Check Items รายการให้ตรวจสอบใน Nozzle Check จะแสดงขึ้นมา


4. เครื่องจะเริ่มการทำความสะอาดแบบ Deep
ห้ามดำเนินการใดๆจนกว่าเครื่องจะทำความสะอาดเสร็จ

5. การทำความสะอาดแบบ Deep จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเครื่องพิมพ์หยุดทำงาน

ข้อควรจำ:
ถ้าหลังจากทำความสะอาดแบบ Deep แล้ว Nozzle Check Pattern ยังมีปัญหาอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย จากนั้นให้กลับมาทำความสะอาดแบบ Deep อีกครั้ง ช่วงที่ปล่อยเครื่องทิ้งไว้อาจทำให้หมึกที่อุดตันอยู่ในหัวฉีดละลาย


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า