อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000300903
ประเภท : ไฟ power กระพริบ (หรือสว่าง)
รายละเอียด : ไฟ power กระพริบสีส้ม
รายการแสดงไฟ Power
ไฟ power จะกระพริบได้ 3 แบบตามสภาวะของเครื่องพิมพ์ ดังจะได้อธิบายด้านล่างนี้
หลังจากทราบการแสดงของไฟ power แล้วให้แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม


1. หลังจากไฟ power เป็นสีเขียวแล้วกระพริบสีส้ม
(ภาพด้านล่างแสดงไฟกระพริบสีส้ม 4 ครั้ง)
สำหรับการแสดงไฟกระพริบสีส้ม ดูตารางที่ 1 ด้านล่าง
2. ไฟกระพริบสีเขียวและสีส้มสลับกัน
เมื่อไฟกระพริบสีเขียวและสีส้มสลับกัน ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วถอดปลั๊กออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่อีกครั้ง แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
ถ้าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้วแต่ปัญหายังไม่ถูกแก้ไข ท่านอาจต้องส่งเครื่องเข้าศูนย์
3. ไฟ power กระพริบสีเขียวสีเดียว
ถ้าไฟ power กระพริบสีเขียวสีเดียว หมายถึงเครื่องพิมพ์กำลังทำงานอยู่ ให้รอสักครู่
เมื่อเครื่องทำงานเสร็จสิ้น ไฟ power จะกลับมาเป็นสีเขียวดังเดิม
หมายเหตุ:
ถ้าท่านได้รอซักระยะหนึ่งแล้ว แต่ไฟ power ก็ยังไม่หยุดกระพริบและไม่เป็นสีเขียว ท่านอาจจะปิดฝาครอบไม่ถูกต้อง
ปิดฝาครอบให้ถูกต้อง


จำนวนการกระพริบ
สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
2
ไม่มีกระดาษ/ กระดาษไม่้ป้อนเข้าไป
ใส่กระดาษแล้วกดปุ่ม Resume
3
กระดาษติดเครื่อง
ดึงกระดาษที่ติดเครื่องออก จากนั้นใส่กระดาษแล้วกดปุ่ม Resume
4
ในเครื่องไม่มีตลับหมึก
ใส่ตลับหมึกเข้าไป
เมื่อใส่ตลับหมึกเข้าไปแล้ว ให้ตรวจดูว่าท่านได้ใส่ตลับหมึกอย่างถูกต้อง
5
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์
ถ้าหัวพิมพ์ถูกติดตั้งอยู่ ให้ถอดหัวพิมพ์ออกแล้วติดตั้งใหม่ จากนั้นกดปุ่มปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ถ้าท่านทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ปัญหายังคงเกิดขึ้นอยู่ หัวพิมพ์อาจเกิดความเสียหาย
8
ตัวซับหมึกใกล้เต็ม *
กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อแก้ไขปัญหา
รอสักครู่ การพิมพ์จะดำเนินต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตัวซับหมึกเต็ม ท่านจะไม่สามารถพิมพ์ได้เลย ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนตัวซับหมึกตัวใหม่
9
ไม่ได้เลือกโหมด PictBridge
เมื่อท่านจะพิมพ์ด้วยกล้องที่รองรับ PictBridge กล้องบางรุ่นกำหนดให้ท่านต้องตั้งค่ากล้องในโหมดการพิมพ์ PictBridge ก่อนที่จะเชื่อมต่อกล้องเข้าเครื่องพิมพ์ และเมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องเข้าเครื่องพิมพ์แล้วท่านก็ต้องเปิดกล้องหรือเลือกโหมด Play เองอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่คู่มือคำแนะนำของกล้อง
เวลาผ่านไปโดยที่กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอไม่มีการตอบรับ
ถอดสายเคเบิลออก จากนั้นกดปุ่ม Resume/Cancel บนเครื่องพิมพ์ แล้วต่อสายเคเบิลเข้าไปใหม่
กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอไม่รองรับการพิมพ์โดยตรง
ถ้าข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ อาจเป็นไปได้ว่ากล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่เครื่องพิมพ์ไม่รองรับถูกเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ ให้ใช้กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่เครื่องพิมพ์รองรับ
* ตัวซับหมึกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ที่ทำหน้าที่ดูดซับหมึกที่ใช้ไปในการทำงาน เช่นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
ถ้าข้อผิดพลาดนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ให้เปลี่ยนตัวซับหมึกตัวใหม่และนำเครื่องพิมพ์เข้าตรวจสภาพ

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า