อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000256703
ประเภท : เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองหรือไม่ทำงาน
รายละเอียด : เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง
วิธีการเข้าโหมด Read/Write โดยใช้ Memory Card Utility (Windows)
 
วิธีการเปลี่ยนไปที่โหมด Read/Write
1. ให้แน่ใจว่าท่านยังไม่ได้ใส่ memory card เข้าไป แต่ถ้าท่านใส่เข้าไปแล้วให้เอาออกมา
 จากเมนู Start ให้เลือก Program เลือก Canon Utilities, Memory Card utility และี่ USB Memory Card Settings
 
 


2. หน้าต่าง Welcome to USB Memory Card Settings จะแสดงขึ้นมา ให้คลิก Next
 
 
3. ที่ Read/write attribute setting ให้เลือก Read/write mode แล้วคลิก Next
4. เมื่อหน้าต่าง Precautions when writing is enabled แสดงขึ้นมา ให้คลิก Next
 
 
 

 
5. เมื่อหน้าต่าง Card setting is completed แสดงขึ้นมา ให้คลิก Finish


6. ท่านได้เลือกโหมด Read/write แล้ว


 
วิธีการเปลี่ยนไปที่โหมด Read
1. หน้าต่าง Welcome to USB Memory Card Settings จะแสดงขึ้น ให้คลิกที่ Next


2. ที่ Read/write attribute setting ให้เลือกที่ Read only mode


3. เมื่อหน้าต่าง Card slot setting is completed แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish


4. ท่านได้เลือกโหมด Read แล้ว

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า