อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000026601
ประเภท : การติดตั้งซอฟท์แวร์
รายละเอียด : ขั้นตอนการติดตั้ง MP Drivers
ขั้นตอนในการติดตั้ง MP drivers โดยใช้แผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่อง สำหรับ (Windows)

ติดตั้ง MP driver ด้วยแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

MP drivers สามารถติดตั้งได้โดยใช้ Easy Install หรือ Custom Install
Easy Install ติดตั้งซอฟทแวร์ซึ่งอยู่ในแผ่นซีดีรอมโดยอัตโนมัติ
ขอแนะนำวิธีนี้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
Custom Install อนุญาตให้ท่านเลือกโปรแกรมซอฟท์แวร์จาก MP Drivers, Application Software และ digitized manual


<ก่อนทำการติดตั้ง>

Login โดยใช้ชื่อ Administrator เพื่อทำการติดตั้งบน WindowsXP/2000
ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีซอฟทแวร์ประเภท Antivirus ให้นำออกมาก่อน
ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ออก


<ขั้นตอนการติดตั้ง MP drivers>

1. ใส่แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับเครื่องลงในคอมพิวเตอร์

2. แผ่นซีดีรอมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ข้อควรจำ:
เมื่อการติดตั้งจากแผ่นซีดีไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ Start และไปที่ My Computer จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน CD-ROM

3. เลือกตำแหน่งแล้วคลิก Next

ข้อควรจำ:
หน้าต่างนี้จะไม่แสดงในบางพื้นที่
ในกรณีนี้ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 44. คลิก Easy Install หรือ Custom Installเมื่อทำการเลือก Easy Install:

a. คลิก Install

* Display varies according to the printer model.


เมื่อทำการเลือก Custom Install:

a. เลือก MP Drivers และซอฟท์แวร์การใช้งานที่ต้องการ จากนั้นคลิก Next

* Display varies according to the printer model.


b. Installation location สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์การใช้งาน
(ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธี Easy-PhotoPrint)
- หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยน location คลิกที่ Install- หากท่านต้องการเปลี่ยน installation location ให้ใส่ชื่อโฟล์เดอร์ที่ซอฟท์แวร์การใช้งานได้ติดตั้งไว้ลงใน Installation location หรือคลิก Browse เพื่อเลือกโฟล์เดอร์
คลิก OK และท่านจะกลับสู่หน้าต่าง Change Installation Location ให้ยืนยัน installation location ที่ได้ทำการเปลี่ยน จากนั้นคลิก Install5. อ่าน License Agreement อย่างละเอียด ถ้าท่านเห็นด้วย ให้คลิก Yes6. การติดตั้งเริ่มขึ้น
ข้อความจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการติดตั้ง เมื่อแสดงขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามข้อความบนจอภาพเพื่อดำเนินการติดตั้ง


7. เมื่อจอภาพ Printer Connection แสดงขึ้น ให้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิล จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์

- The window you see varies depending on the printer you are using.


8. เมื่อหน้าต่าง Print Head Alignment Recommended แสดงขึ้น ให้คลิก Next
หน้าต่าง Print Head Alignment Recommended อาจจะไม่แสดงขึ้นมา ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้งาน ในกรณีนี้ ให้ไปขั้นตอนที่ 9


การติดตั้ง MP drivers และซอฟท์แวร์การใช้งานเสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้ เริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน Canon user


9. หากท่านต้องการลงทะเบียนในตอนนี้ ให้คลิก Register หากไม่ต้องการ คลิกที่ Next
การลงทะเบียนสามารถทำได้หลังจากการติดตั้ง MP drivers

10. คลิก Exitเมื่อปุ่ม Restart แสดงขึ้น ให้ตรวจดูว่าได้ทำเครื่องหมายที่ "Restart the system now (recommended)" หรือยัง จากนั้นคลิก Restart

การติดตั้ง MP drivers เสร็จสมบูรณ์

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า