วิธีการใช้งานคู่มือของเครื่องถ่ายเอกสาร imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030

อัพเดตครั้งล่าสุด : 08-Nov-2010
ฉบับที่ : 0300438901

ระบบปฏิบัติการ
  • ไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะ
รายละเอียด

ไฟล์คู่มือนั้นอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF
หมายเหตุ:
ไฟล์ PDF นั้นคือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .pdf
ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ติดตั้งเอาไว้ จึงจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ PDF ได้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด แล้วการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. ไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดจะได้รับการจัดเก็บเอาไว้บนหน้าเดสก์ทอปเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อเปิดใช้งาน

ข้อมูลไฟล์
  • ชื่อไฟล์ : iRADV_C5051_HUM_en_uv_R.pdf
  • เวอร์ชั่นไฟล์ : FT53453000
  • ภาษาของไฟล์ : อังกฤษ
  • ขนาดไฟล์ : 3,378KB
ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง หรือรับประกันในโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม ไฟล์ หรือไดร์เวอร์ดังกล่าว หรือจากหน้าเว็บไซต์ โดยโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหมดถูกนำเสนอภายใต้มาตรฐานอย่างที่ข้อมูลเป็นอยู่ ("as is") บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียผลกำไร โอกาส ตลอดจนความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูล หรือการทำงานของซอฟท์แวร์ใดๆที่ปรากฏรวมอยู่ในหน้าเว็บไซต์

ข้อจำกัดในการส่งออก: ท่านตกลงที่จะไม่นำส่งซอฟท์แวร์ หรือเอกสารอื่นใดของซอฟท์แวร์ออกนอกประเทศที่ท่านได้มาซึ่งซอฟท์แวร์นั้นไปยังประเทศอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ ท่านตกลงที่จะยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบสำหรับการส่งออกของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง U.S. Export Administration Regulations ("EAR") และจะไม่ส่งออก หรือส่งออกซอฟท์แวร์ซ้ำอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำโดยไม่มีเหตุอันควร

ดาวน์โหลด

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า