คู่มือแนะนำการใช้งาน EOS 50D

อัพเดตครั้งล่าสุด : 25-Sep-2008
ฉบับที่ : 0300159101

ระบบปฏิบัติการ
  • Not Applicable
รายละเอียด

ไฟล์นี้เป็นไฟล์คู่มือการใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับกล้อง EOS 50D

คำเตือน

- ให้ใช้งาน Adobe Reader 6.0 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าในการเปิดดูไฟล์ PDF ในกรณีที่ท่านใช้งาน Adobe Acrobat Reader 5.x ลายน้ำคำว่า "COPY" จะปรากฏขึ้นบนคู่มือ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่าน Adobe Acrobat Reader 4.x หรือเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าได้
- เมื่อทำการสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF ดังกล่าว ลายน้ำ "COPY" จะปรากฏขึ้นบนงานพิมพ์ในแต่ละแผ่น

* โปรแกรม "Adobe", "Acrobat", และ "Reader" นั้นได้จดทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อของบริษัท Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

คำแนะนำในการติดตั้ง

วิธีการดาวน์โหลด

- ให้ปฏิบัติตามคำอธิบายด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
- ไฟล์ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ PDF

1. คลิกที่ชื่อไฟล์ตรงบริเวณด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าต่างในการดาวน์โหลดไฟล์
2. คลิกที่ [Save] หรือ [Open]
หลังจากคลิกที่ปุ่ม [Save];
ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม [Save] แล้วดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ์ไฟล์ PDF ที่ได้จัดเก็บไว้เพื่อเปิดไฟล์
หลังจากคลิกที่ปุ่ม [Open];
ขั้นตอนในการดาวน์โหลดไฟล์จะเริ่มต้นขึ้น และเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ไฟล์ PDF จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลไฟล์
  • ชื่อไฟล์ : eos50d-h-en.pdf
  • เวอร์ชั่นไฟล์ : 1.0
  • ขนาดไฟล์ : 6,534KB
ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง หรือรับประกันในโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม ไฟล์ หรือไดร์เวอร์ดังกล่าว หรือจากหน้าเว็บไซต์ โดยโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหมดถูกนำเสนอภายใต้มาตรฐานอย่างที่ข้อมูลเป็นอยู่ ("as is") บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียผลกำไร โอกาส ตลอดจนความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูล หรือการทำงานของซอฟท์แวร์ใดๆที่ปรากฏรวมอยู่ในหน้าเว็บไซต์

ข้อจำกัดในการส่งออก: ท่านตกลงที่จะไม่นำส่งซอฟท์แวร์ หรือเอกสารอื่นใดของซอฟท์แวร์ออกนอกประเทศที่ท่านได้มาซึ่งซอฟท์แวร์นั้นไปยังประเทศอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ ท่านตกลงที่จะยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบสำหรับการส่งออกของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง U.S. Export Administration Regulations ("EAR") และจะไม่ส่งออก หรือส่งออกซอฟท์แวร์ซ้ำอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อจำกัด และกฎระเบียบดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำโดยไม่มีเหตุอันควร

ดาวน์โหลด

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า